Behandlande

Easy Clean 500 ml
Easy Clean 500 ml

Till slutna behållare med dekorationsset.

Algo Stop 100  g
Algo Stop 100 g

Förhindrar trådalger och förebygger nybildning.

Algo Stop 100 g
Algo Stop 100 g

Förhindrar trådalger och förebygger nybildning.

Fosfat Stabil 500 g
Fosfat Stabil 500 g

Sänker fosfathalten i dammen, så algtillväxten minskar.

Slambortagare 500 g
Slambortagare 500 g

Tar bort alger som flyter upp till ytan.

Slambortagare 2,5 kg
Slambortagare 2,5 kg

Tar bort alger som flyter upp till ytan.

Clear Pond 250 ml
Clear Pond 250 ml

Mot grumligt vatten.

Clear Pond 1000 ml
Clear Pond 1000 ml

Mot grumligt vatten.

Algo Sol 250 ml
Algo Sol 250 ml

Tar bort alla sorters alger och förebygger nybildning.

Algo Sol 500 ml
Algo Sol 500 ml

Tar bort alla sorters alger och förebygger nybildning.

Algo Sol 1000 ml
Algo Sol 1000 ml

Tar bort alla sorters alger och förebygger nybildning.

Algo Sol 5000 ml
Algo Sol 5000 ml

Tar bort alla sorters alger och förebygger nybildning.

Anti Alg 250 g
Anti Alg 250 g

Bekämpar trådalger effektivt.

Anti Alg 1,2 kg
Anti Alg 1,2 kg

Bekämpar trådalger effektivt.

Aqua Clear 250 ml
Aqua Clear 250 ml

Mot svävalger (grönt vatten).

Aqua Clear 1 liter
Aqua Clear 1 liter

Mot svävalger (grönt vatten).