Vinterförvaring av filter

För att undvika skador på filtren under vintern är det mycket viktigt att ni på hösten vidtar en del åtgärder så inget händer med främst de elektriska delarna . Läs … Läs mer