En annan damm i Skåne…

Är det inte gjort än är det hög tid att klippa ner döda växter och håva upp dem ur dammen. Bra hjälpmedel är en dammtång och en finmaskig teleskophåv. Filtret bör vara i gång och så är fallet i denna damm, men det tar tid innan den biologiska bakteriefloran har byggts upp i filtret. Svävalgerna har börjat frodas i dammen, så är inte UV-C lampan utbytt är det hög tid. I dammen här är den nyligen bytt, så om en ca. tre veckor bör vattnet vara klart och fint.

En luftpump är viktig att ha igång i en så här stor damm, med stora koikarpar, för att inte riskera dålig syresättning i dammen under varma sommardagar.

En plasthäger är utplacerad vid dammkanten i förhoppning om att lura den riktiga hägern.