Växtligheten frodas i dammen (i södra Sverige).

Den ihållande värmen har gjort att dammens växter har växt sig stora. Den ”Vita skunkkallan” (Lysichiton camschatcensis) har blivit så stor att den blåste omkull hela tiden. Den tog även lite stort utrymme i dammen, som första bilden visar. Därför klipptes den ner och kommer nu att växa upp i lite kompaktare format under sommaren, för att sedan växa sig stor och hög igen nästa vår.

Tänk på att den ”Gula skunkkallan” (Lysichiton americanus) inte är tillåten inom EU, då den står på listan över invasiva arter.