Når foråret kommer

 

Hvad skal du tænke på i løbet af foråret? Her er nogle gode råd.

1/  Har du haft fisk i dammen over vinteren? Da er det meget vigtigt at benytte en dag med solskin til et større vandskift samtidig med at du fjerne nedfaldne blade og andet fra bunden. Det er faktisk helt almindeligt at fiskene overlever vinteren, men når isen slipper finder du dem døde i dammen. Årsagen er ofte et pH skift. Når varmen stiger og smeltevand og is blander sig med vandet i dammen så synker pH værdien og hvis du har lavt kalkindhold i vandet, kan pH værdien let synke dramatisk med pludselig fiskedød til følge.

Et større vandskift og oprensning af bunden modvirker det kraftige pH fald. Tilsætter du så yderligere Koistabil hæver du kalkindholdet og risikerer ikke den pludselige pH sænkning.

2/  Du kan nu starte filter og pumper op. Glem ikke at udskifte UV-C lampen. Der sker ikke noget ved at der kommer frost nogle dage herefter.

3/  Fiskene begynder at æde når temperaturen stiger. Begynd med meget små portioner, så du er sikker på at de æder. Dette sker normalt når temperaturen er kommet op omkring 8° C for guldfisk og Koi. Anvend Energifoder som er helt vegetabilsk og letteret får gang i fiskenes fordøjelse.

4/  Når temperaturen er kommet op omkring 10° C. er det på tide at lægge en Pondbombe / Pure Pond i dammen, så du hurtigt får den rette bakterieflora i vandet og den naturlige nedbrydning understøttes.

 

5/  Hvis fiskene har gået inde over vinteren kan du sætte guldfiskene ud når temperaturen er stabil omkring 10° C. Vent yderligere nogle grader inden Koi fiskene sættes ud, da de er noget mere følsomme.

Så er det blevet tid til at nyde din dam. En indledende grønfarvning og lidt algevækst er helt normalt inden den naturlige nedbrydning er kommet i gang i dammen.