Backspola Powerbead / felsökning.

 

En av de stora fördelarna med PowerBead är den enkla rengöringen som sker

genom backspolningen. Den här guiden visar några små tips som gör det

ännu enklare och samtidigt visar hur du får kvarterets vackraste växter

genom att utnyttja det näringsrika dammvattnet.

Köp två kontakter med strömbrytare (se bild). I den ena sätter du kontakten

från rengöringspumpen. (Två st på PB20.)

 

I den andra sätter du kontakten från din dammpump och UV-C enheten.

Det är nu enkelt att skifta el genom strömbrytarna på kontakterna när du

skall backspola.

 

1. Stäng dammpump och UV enhet genom att slå av strömmen med

strömbrytaren på kontakten där du har dammpump och UV.

 

2. Sätt rengöringshandtaget i läge 5 (closed).

 

Slå på strömbrytaren till kontakten där du satt rengöringspumpen.

Låt pumpen gå ca 5-10 minuter så beadsen spolas ur ordentligt. (Detta är ett utmärkt tillfälle att ta en liten kaffepaus eller om det är lördag en öl.)

Stäng av rengöringspumpen genom att slå av kontakten

 

3. Sätt rengöringshandtaget i läge Backwash.

 

4. Öppna avloppskranen i botten (se bild nedan) där du fäst en slang i en nippel.

Skruvgängan är 11/4 (32 mm). Slangen kan var upp till ca 10 meter.

 

 

5. Sätt på dammpumpen och UV ljus med kontakten. Vattnet går nu ut genom bottenavloppet.

 

6. Vattna med avloppslangen i rabatter eller lägg den där du kan spola ut

avloppsvattnet.

7. Stäng av dammpumpen och stäng avloppskranen omedelbart så inte beadsen

spolas ur.

 

8. Vrid tillbaka rengöringshandtaget i läge 1 (filter) och slå på strömmen.

Filtret fungerar nu som vanligt.

 

I avloppskranen fäster du enkelt en slang så du kan få smutsvattnet dit du vill. Gängan i avloppskranen är 11/4″

 

 

Att vattna med dammvatten är den bästa näring du kan ge dina växter

samtidigt som du gör ett nyttigt och välbehövligt delvattenbyte i dammen.

 

Smutsen kan enkelt spolas ur filtret med backspolningen.

 

Felsökning:

Problem 1:

Beadsen följer med avloppsvattnet:

Första gången du backspolar ditt nya Powerbead är det normalt att det kommer

ut ca 1 dl beads.

När du sedan backspolar nästa gång, skall det inte komma ut några beads eller bara någon enstaka som kan följa med algklumpar och dylikt..

Kommer det mycket beads ur avloppslangen beror det på att filtret töms snabbare än dammpumpen kan förse filtret med nytt vatten från dammen. Beadsen flyter normalt uppe i filtret men om vattnet i filterbehållaren sjunker så beadsen kommer ner till avloppet spolas de ur. Orsaken är således alltid att vattnet töms ur snabbare än dammpumpen fyller filterbehållaren. Om detta händer prova med att bara öppna avloppskranen till hälften så avrinningen blir långsammare. Kontrollera också din dammpump så den är tillräckligt kraftig och ger ett normalt tryck.

Problem 2:

Du behöver backspola ofta och vattnet blir inte klart:

Är vattnet mycket smutsigt och du inte backspolar tillräckligt ofta kan beadsen klumpa ihop sig och bilda en stor klump. Filtret kommer då snabbt blockeras efter backspolning och du märker ingen effekt.

1. Töm ur ca 25% vatten ur filtret genom avloppskranen

2. Montera bort sexvägsventilen så du kommer år beadsen i filtret.

3. Känn med handen att beadsen inte ligger i en stor hård klump. De skall vara lösa och kännas som sandkorn. Om beadsen klumpats ihop ta och försök lossa dem med händerna eller ta ex.vis ett kvastskaft och slå isär dem. Kontrollera också att rengöringsmunstyckena fungerar ordentligt. Sätt i kontakten till rengöringspumpen och se till att det kommer ordentligt med vatten ur munstyckena.