Läs igenom texten så lär vi dig hur du enkelt hittar rätt UV lampa. Det tar mindre än fem minuter!

Hitta rätt UV lampa är ett ovärdeligt verktyg för att hitta den lampa du behöver. Den hjälper dig både till nya och gamla produkter. Har du fel UV lampa kommer produkten inte fungera så det finns bara ett rätt val. Dammguiden hjälper dig snabbt och enkelt.

Börja med att i huvudfönstret klicka på UV-C lampor i dammguiden

uvc guide logo

 

Huvudfösntret öppnar sig och ser ut så här.

 

 

Pilen längst upp tll vänster tar dig alltid tillbaka ett steg. Huset längst upp till höger tar dig alltid direkt tillbaka till huvudskärmen

Du ser socklarna på olika UV lampor och vilka wattal respektive sockel finns i

Längst upp ser du olika rutor du kan kryssa i om du istället för att med hjälp av sockeln vill hitta rätt lampa.

Klicka på den sockel din lampa har och wattal. Ett nytt fönster öppnar sig som ser ut så här:

 

 

Du ser nu de olika filter och enheter som använder den här lampan med visad watt styrka. Filter och enheter som ej finns till försäljning längre är överstrukna. Du ser också om det finns någon text som du särskilt måste observera innan du väljer lampa. Ex.vis tryckfilter 10000 finns i versioner med både 12 V lågvolt och 230 Volt.

 

 

Vet du inte hur lampan ser ut kan du i huvudfönstret istället kryssa i rutan ” filter med UV-C ”. Du får då upp en bild på både filter som är inaktuella (kan döljas genom att kryssa i rutan dölj filter) Klicka på filtrets modellbeteckning och du kommer till rätt UV lampa.

 

 

Klickar du på separat UV enheter får du upp en bild på olika UV enheter. Både gamla och nya.

Klicka här så kommer du direkt till dammguiden.