Här lär vi dig hur Dammguidens beräkna vattenvolym, fungerar.

 

Varje ställe där det står Bild,ska det läggas bilder.

Lägg in bilder enligt ursprunget på nuvarande hemsidan, efter att bilderna sparats in i mediabiblioteket

 

Läs igenom texten så lär vi dig hur du enkelt räknar ut volymen vatten i din damm. Det tar mindre än fem minuter!

Veta vattenvolymen i din damm är mycket viktigt om du skall dosera olika vattenpreparat, beräkna vilket filter du behöver eller ge dina fiskar medicin mot olika fisksjukdomar.

Börja med att i huvudfönstret klicka på volymuträknaren i dammguiden

 

Bild

 

Du får upp ett val som ser ut så här:

 

Bild

 

Det finns tre metoder att beräkna volymen. Vi börjar med den geografiska metoden. Klicka på den och en ny bild öppnar sig:

 

Bild

 

Du väljer en mall av de geometriska figurerna som bäst motsvarar din damm. Om du har ex.vis en rektangulär damm med en ände som är rundad kan du lägga ihop två varianter som vi gjort i exemplet,

Först tog vi den rektangulära formen och skrev in måtten 3*4 meter och ett uppskattat medeldjup på 60 cm.

OBS: Du skall skriva in medelödjupet inte djupaste delen. Gör en uppskattning.

Dammen hade en rundning i ena långsidan så vi la till den 1*2 meter och medeldjup 30 cm.

La till den med hjälp av nedåtpilen i mitten till höger.

Klicka på skicka till alla räknare och du får fram den totala uppskattade volymen på 7200+471=7671 liter-

 

Nästa metod är Grafiska rutnäysmetoden. Gå tillbaka till huvudsidan och klicka på Grafiska rutnätsmetoden. Välj inbyggda ritverktygen och en bild som ser ut så här kommer upp.

 

Bild

 

Börja med att klicka på den skiss som bäst motsvarar din damm. Skriv därefter in storleken på din damm. Längd och bredd. Du skriver in medeldjupet i de olika zonerna här 15/25 och djupzon 80 cm. Varje ruta motsvarar 0,18*0,36 meter. Du kan sen klicka på rutnätet för att ändra storleken på de olika zonerna och får då fram den totala volymen.

 

De sista metoden är tidsmetoden. Gå till baka till huvudsidan och klicka på Tidsmetoden. En nu bild visar sig som ser ut så här:

 

Bild

 

Du börjar med att ta ett kärl som du vet hur många liter det innehåller. Ex.vis en spann på 10 liter. Fyll i 10 liter högs upp. Därefter tar du vattenslangen och mäter tiden det tar att fylla hinken. I det här exemplet 25 sek. Fyll i 25 sek vid klockan. Du börja fylla dammen och skriver in tiden det tar att fylla hela dammen och skriver in det. I exemplet 2 timm och 30 minuter. Volymen blir då 3600 liter. Har du inte tömt hela dammen kan du kanske tömma den till hälften och mäta hur lång tid det tar att fylla upp den.

 

Gratulerar du kan nu använda beräkna vattenvolymen i dammguiden. Klicka här så kommer du direkt till dammguiden och kan utnyttja dina nya kunskaper.

.