Här lär vi dig hur Dammguidens pumpdel fungerar.

Läs igenom texten så lär vi dig hur du väljer rätt pump. Det tar bara fem minuter!

 

Börja med att i huvudfönstret klicka på rutan med ”Pump” i dammguiden

 

1/ Du kommer till 1:a sidan som ser ut så här: Se nedan

Pilen längst upp till vänster tar dig alltid tillbaka ett steg.

De tre linjerna, längst upp till vänster tar dig alltid tillbaka till första sidan.

(bild på pump startsida ska in)

 

1/ Du kan klicka i rutan ”Alla pumpar” under fliken ”Visa alla”. Du får då upp en sida som ser ut som ovan.

2/ Är du intresserad av en särskild pump så klickar du på den.

 

Välja pump till vattenfall:

1/ Klicka på fliken ”Vattenfall bredd”.

2/ För att hitta rätt pump till ett vattenfall drar du i det övre reglaget. Du ställer då in högsta punkt på vattenfallet. Höjden mäts från vattenytan till högsta punkten.

3/ Reglaget i mitten drar du till önskad bredd på vattenfallet. Pumpguiden visar då de pumpar som klarar dina önskemål.

4/ Du klickar på den pump du vill titta närmare på och kommer till bilden nedan. Tänk på att du alltid kan gå tillbaka till föregående steg med tillbakapilen längst upp till vänster.

5/ Längst ner på sidan visas ”Flöde vid olika slangdimensioner”. Klicka i rutan ”l/tim” om du istället för bredd på vattenfall vill se vad pumpan klarar i liter/timme.

(bild på fliken ovan ska in)

 

När du klickat på en särskild pump kommer du till bilden ovan.

1/ Du kan nu finjustera höjden på vattenfallet med övre reglaget, med det undre reglaget ställer du in hur lång slang du behöver använda. Pumpguiden tar hänsyn till slangdimensionen när den räknar ut hur brett ditt vattenfall blir.

2/ Den mörkblå slangdimension linjen, visar vilken slangtjocklek som är optimal. Genom att klicka i en av de två kryssrutorna kan du skifta mellan bredd på vattenfall och liter/timme

3/ Vill du veta vad det kostar i energiförbrukning klickar du bara på Wattalet högst upp till höger.

4/ Lämpligt filter hittar du genom att kryssa i rutan ”Anslut ett filter”.

 

Gratulerar du kan nu använda pumpdelen av dammguiden. Klicka här så kommer du direkt till dammguiden och kan utnyttja dina nya kunskaper.