Bassinrengøring

Det er vigtigt at rengøre bassinet på den rigtige måde. Rengøring af bassinet forebygger alger ved at biomassen fjernes før den nedbrydes og før der dannes et overskud af næring. Fiskene får det bedre når der dannes mindre CO2. Ved rengøring af bassinet er det kun større faste partikler der skal fjernes. Bassinet skal aldrig tømmes helt for vand, der skal altid være en del bassinvand tilbage, for at hele bakteriebestanden ikke skal gå tabt.

Her kan du se hvordan du foretager en rigtig “bassin-makeover”

Bassinstøvsugere

Et godt redskab til løbende vedligeholdelse af dit bassin er en bassinstøvsuger.

På modellen ovenfor suges vandet op i en beholder som automatisk tømmes når den er fuld, med en aftapnings-slange ud i et bed eller et afløb. Bassinstøvsugeren starter derefter automatisk når beholderen er tømt.

Bassinstøvsugeren som du ser på billedet nedenfor, har en kraftig pumpe monteret. Selve pumpen sidder over mundstykket og er nedsænket i bassinet, dette bevirker at sugeffekten er bedre end på de modeller med en beholder. Afløbsslangen fra støvsugeren kan lægges direkte på græsplænen eller i et bed og dermed bliver det næringsrige vand til gødning for havens planter.

Du får flere fordele:

1/ Bassinstøvsugeren pumper kontinuerligt. Start og stop med den medfølgende fjernbetjening.

2/ Kraftigt flow som gør den mere effektiv. Hele 9 m3 i timen

3/ Klarer partikler op til 25 mm

4/ Strømbesparende

Der findes forskellige redskaber der kan være til hjælp ved vinterforberedelse af bassinet.

Fangstnet

Det er godt at have et fangstnet til bassinet hvis der er fisk i. Det gør det nemt at fange fisk, der er syge og som man vil se nærmere på for at konstatere om de muligvis skal behandles. Der er også brug for et fangstnet hvis man ønsker at opbevare fiskene indendørs om vinteren. Fangstnet kan også bruges til at fjerne alger og blade.

Bassinredskaber

Bassintangen gør det nemmere at plukke større objekter op fra bassinet. Det kan være visne blade fra nøkkeroser eller grene der er faldet ned og er svære at komme til. Jo færre visne planter osv. der findes i bassinet, jo bedre bliver vandkvaliteten over vinteren.

Bassinsaksen gør det nemmere at fjerne visne blade, der er svære at komme til.

Den kan også bruges i jagten på dræbersnegle i haven, som ellers bliver en trussel mod dine smukke planter.