Fisk i bevægelse

For at få en god balance i bassinet er det ofte nødvendigt at anvende et bassinfilter til at holde vandet klart, så du kan nyde både fiskene og planterne.

Valget af filter kan være svært. Det vigtige er at stille sig selv spørgsmålet “hvad skal filtret kunne?”. Det er også nødvendigt at tænke over og beslutte sig for, hvad der skal være i bassinet. Skal der for eksempel være fisk i, eller skal der kun være planter.

Et filter arbejder på tre niveauer:

1. Det renser vandet mekanisk. Det gælder om at udskille de frit svømmende partikler i vandet og slam fra bunden og fange det i filtret. Det mest almindelige filtermateriale er filtersvampe (skumgummi), mens beadfilter har små svævende plastickugler.

2. At nedbryde affaldsstoffer biologisk: Det virker ved at filtermaterialet udgør et biologisk miljø, hvori forskellige nedbrydningsbakterier fæstnes og trives. Nyttige bakterier nedbryder giftigt ammonium til næste trin nitrit (også giftigt) og derefter til slut produktet nitrat, som planterne optager som næring. Ud fra dette ræsonnement er det meget vigtigt at filtermaterialet indeholder mange nedbrydningsbakterier og at filtret ikke er for lille.

3. Filtret modvirker alger ved at nedbrydningen af affaldsstoffer bliver bedre, men da slut produktet nitrat er næring til planterne og en ophobnings af næringsstoffer også er skadelig bør man derfor udskifte en del af vandet fratid til anden.t. Har du få planter der optager nitraten skal dele af vandet skiftes med kortere mellemrum for at modvirke at der ophobes store mængder nitrat. For garanteret klart vand kan du montere en UV-C enhed som dræber svævealger (grønt vand) så de kan opfanges i filtermaterialet. Ønsker du mere information om hvordan en UV-C enhed virker, kan du læse om det her. Mange af vore filtre leveres med indbygget UV-C enhed.

Bemærk:

For optimal virkning af filteret skal det fødes af en god pumpe. Pondteam har pumper som er velegnede sammen med alle filtertyper. Vores Vortech og Superflow pumper er fremstillede specielt til at drive filter, bække og vandfald. Med energibesparende asynkrone motorer er de et godt alternativ for en pumpe der skal gå under hårde forhold år efter år. Superjet pumperne passer til mindre filtersystemer. mens Superflow pumperne er velegnede til større.

Det er vigtig at pumpen kører døgnet rundt i hele sæsonen. De nyttige bakterier i bassinet og filtret kræver meget ilt til at nedbryde de skadelige stoffer i bassinet. Kører pumpen ikke, falder ilt mængden i bassinet og de nyttige bakterier dør.

Pumper med indbygget filter

CombiClear er en serie af pumper med indbygget UV-C og filter der er velegnede til mindre bassiner med få fisk. Læs mere her.

Trykfiltre

Bioclear er et filter som kan graves ned ved siden af bassinet. Et kraftigt inbygget UV-C enhed garanterer klart vand. Den enkle rengøring med hjælp af et rengørings håndtag og returskyl gør, at du ikke behøver at åbne filtret i løbet af sæsonen.

BioClear XL 

Har du et stort bassin eller mange fisk er BioClear XL svaret. De to større modeller kombinerer svampe som forfilter med Beads og en kraftig UV-C enhed. Den enkle og effektive rengøring klares med et patenteret rengøringssystem og pumpen behøver ikke slukkes ved returskyl.

PondLink filter

Rensning af vand

Ved hjælp af forskellige filtermaterialer eller en skimmer kan man yderligere forbedre miljøet i sit bassin.

Skimmere

En skimmer fjerner urenheder fra overfladen i dit bassin.

En væsentlig grund til grumset vand og alger, er urenheder som blæser ned i bassinet eller alger som flyder op og ligger sig på overfladen. Det er vigtigt at få disse elementer væk, samt at få cirkulation af overfladevandet. En effektiv måde at gøre dette på, er ved at installere en skimmer. PondTeam har et stort udvalg af skimmere som er velegnede til forskellige størrelser bassiner. De mest enkle skimmere har indbygget pumpe,er flydende og meget enkle at installere. Skimmeren skal bare placeres i bassinet og stikket tilsluttes en stikkontakt.

En skimmer fungerer ved hjælp af en pumpe, som suger overfladevandet gennem en filterkurv. Urenhederne som flyder på overfladen “sætter” sig i kurven som er let at tage op og tømme/rense

Skimmeren fjerner bl.a. blade og andemad, som ellers ville være sunket til bunds og dannet næring, som igen kan udvikle sig til algetilvækst.

Skimmeren er også med til at give en mere jævn temperatur i bassinet. Overfladevandet varmes op af solen og det varmere vand suges ned på bunden af bassinet gennem skimmeren og på den måde udjævnes temperaturen. Ilt tilførslen forbedres også da ilten ligeledes suges med ned og fordeles i hele bassinet.

Filtermateriale

Det findes forskellige filtermaterialer til anvendelse i filtre og i forbindelse med pumper.

Til de fleste filtre/pumper følger der som regel forskellige filtermaterialer med, men måske vil du selv bygge et filter eller bruge det som et supplement til dit eget. Der er mange synpunkter på forskellige filtermaterialer, der passer til forskellige systemer. Vi har valgt at inddele filtermaterialerne i 3 typer:

1. Mekaniske materialer er hovedsageligt til for at fjerne faste partikler der gør vandet grumset eller er en belastning for vandet når de nedbrydes af biologisk aktivitet. Her findes filtermåtter af skumgummi, plast eller s.k Japanske filtermåtter. Ud over den mekaniske filtrering bidrager de også til den biologiske nedbrydning.

2. Biologisk filtermedium. Her findes Aqua rock som er et lavagranulat, singel i forskellige størrelser eller biobolde af forskellig udseende.

3. Kemiske filtermaterialer. Dertil regnes filtermaterialer der ændrer vandkemien på en direkte måde. Det mest almindelige er Zeolith men halm og tørv bliver også medregnet.

UV-C

Alle havebassiner burde være forsynet med en UV-C enhed.

I de senere år er indsigten om UV-C lys til havebassiner øget kraftigt. UV-C lys virker ved at vandet ved hjælp af en pumpe bliver ledt forbi et elektrisk ultraviolet lysrør, der er konstrueret til at sende lys ud med en bestemt bølgelængde. Når algeceller fra svævealger passerer lyset ødelægges DNA i cellerne og de klumper sammen. Klumperne med alger bør derefter opfanges i et filter. Hvis UV-C strålingen er rigtig doseret, bliver vandet normalt klart indenfor ca. 14 dage.

Husk på! Det er kun svævealger der bliver påvirket. Hvis der er andre årsager til at vandet er snavset hjælper det ikke med UV-C. De fristående UV-C enheder monteres på slangen fra pumpen før eller efter det biologiske filter. Er der en valgmulighed, er det bedst at montere UV-C enheden efter filtret. Dette på grund af at UV-C stråler dårligt kan trænge igennem faste partikler. Placeres UV-C enheden efter filtret, indeholder vandet mindre partiker end før filtret. Algerne dør ikke med det samme når de passerer UV-C lyset, det er en længerevarende process.

Vi har UV-C enheder til alle havebassiner, fra små enheder til store bassiner eller bassiner med mange Koi karper i.

Vore UV-C enheder er lette at tilslutte filtersystemet. Husk på, at det altid bør tilsluttes over er HFI-/HPFI relæ til el nettet.

Vore UV-C rør er af god kvalitet og de nye modeller som benævnes HQ rør, er fremstillet af kvartsglas.

Ægte kvartsglas slipper 89% af UV stålerne igennem.

Fuldt reservedelssortiment. Hvis noget går i stykker findes alle reservedele på lager. To års garanti (gælder dog ikke UV-C pæren).

Hvad UV-C lys hjælper mod:

UV-C lys fjerner svævealger (grønt vand).

Du får klart vand hvis UV-C mængden doseres rigtigt.

UV-C bestråling kan i enkelte tilfælde bruges mod parasitter og bakterier. Vandet skal i så tilfælde passere langsomt og UV-C lyset skal overdimensioneres.

Hvad UV-C lys ikke hjælper mod:

Det dræber ikke trådalger.

Det er ikke et filter i den forstand at vandet filtreres og bliver biologisk bedre.

Det påvirker ikke filtermaterialet eller bassinets biologiske miljø da det kun er det vand der passerer UV-C lyset der påvirkes. De fleste nyttige bakterier svømmer ikke frit, de sidder i filtermaterialet, på bassinets kanter og i bundmaterialet og bliver derfor ikke påvirket.

Læs vores katalog “Vand i haven” for yderligere information som kan fås hos vore forhandlere eller downloades/ læses via startsiden.

Klik på menuvalget Filter / Rensning af vand / UV-C i menuen til venstre eller forneden, for at se hvilke produkter vi kan tilbyde.