Filter

Der findes forskellige filtertyper som passer til forskellige typer havebassiner.

Pumper med indbygget UV-C

Pumper med indbygget UV-C og filter er velegnede til mindre bassiner.

CombiClear er navnet på vores “alt-i-en” pumper. Bassinpumpen, UV-C enheden og det mekaniske filter er indbygget i samme enhed som placeres nede i bassinet. Dette er en simpel og behagelig måde at skabe et godt miljø på i et mindre bassin.

Ved at placere CombiClear enheden nede i bassinet er du fri for slanger og lignende, som ellers skal skjules ved siden af bassinet. Den indbyggede pumpe suger vand gennem filtermaterialet og UV-C enheden i bassinet. Vandet bliver pumpet ud gennem en fontæne eller til en lille bæk eller sten. Du kan snart nyde et klart og rent vand i et havebassin med biologisk balance.

Det nye CombiClear 1000 er så lille at det er velegnet til mindre vandarrangementer, hvor man tidligere måtte nøjes med en simpel pumpe, men nu får såvel en rigtig filtrering samt en fontæne. Den kan også anvendes som supplement hvis du allerede har et filter, men f.eks. mangler UV-C enheden.

CombiClear findes i flere modeller til en meget fordelagtig pris.

Bemærk! Mængden af filtermaterialet i CombiClear pumperne betyder, at de kun er velegnede til mindre havebassiner med få fisk.

Trykfilter

Trykfiltre er velegnede til små og lidt større bassiner.

PondTeams trykfilter har returskyl og rengøres uden at filtret behøver at åbnes.Kombineret med markedets kraftigste indbyggede UV enheder.

Trykfiltrene er nok den filtertype der er mest populær fordi den er nem at skjule. Et trykfilter kan du for det meste grave ned ved siden af bassinet og vandet kan fortsætte op til et vandfald. Det gør det nemmere at skjule dem. De behøver heller ikke placeres på højeste punkt for filteret er helt tæt.

Pumpen presser vandet gennem filtermaterialet som består af skumgummisvampe og i nogle typer også biobolde. Filtret har en indbygget UV-C enhed. Trykfiltre er blevet mere og mere almindeligt. Pondteam har flere typer med indbygget UV enhed med forskellige ydelser.

BioClear XL 

BioClear XL egner sig til større bassiner og bassiner med mange fisk.

Bioclear XL 30000 har både større og flere svampe end de mindre modeller. Gennem den ny udviklede rengøringsfunktion hvor man drejer på et håndtag i stedet for at hive i et, bliver rengøringen betydelig nemmere. I stedet for at svampene trykkes sammen bliver de skrabet af. Returskyl driver også vandet baglæns gennem svampene så rengøringen både går i dybden og på overfladen.

De større modeller 40/80000 har foruden svampe og biobolde også beads af Kaldnestypen. Det er samme slags som anvendes i rensningsanlæg. Fordelen ved beadfilter er, at de klarer store bassiner og er nemme at rengøre. Da svampene anvendes som forfilter bliver beadsene ikke beskidte på samme måde som i et almindeligt filter. De partikler som kommer igennem filtersvampene, nedbrydes hurtigt i beadsenes biologiske nedbrydningsproces.

Beadfilteret blev oprindeligt udviklet i USA til fiskeopdræt hvor der kræves en effektiv filtrering og minimal pasning. Intet filter på markedet har en nemmere og mere effektiv rengøring og filteret skal ikke åbnes for rengøring.

Den enkle rengøring sker ved at sætte vrideren i stillingen returskyl og afløbshanen åbnes. Bassinpumpen spuler vandet baglæns gennem filtret og samtidig drejer du på rengøringshåndtaget som derved skraber filterpladerne rene.

BioClear XL har et inbygget UV-C på 55 W. Ved stor belastning foreslår vi at du supplerer med en ekstern UV-enhed.

At huske på ved dimensionering af filter til dit bassin:

Hvis bassinets dybde er mindre end 75 cm øges den beregnede vandvolume med 25%.

Hvis bassinet er placeret i fuld sol i mere end 6 timer om dagen, øges vandvolumen med 25%.

Hvis mindre end halvdelen af vandoverfladen er dækket af planter, øges vandvolumen med 25%.

Hvis der er Koi karper i bassinet øges vandvolumen med 50%.

Hvis der er flere fisk end ca. 50 cm / 1000 liter vand skal filtervolumen fordobles.

Sievefilter

Cetus Sieve er et af de mest effektive forfiltre, der findes. Det er støbt i et stykke, hvilket gør det meget stabilt. Til forskel fra de fleste andre Sievefiltre som findes på markedet,kan det monteres både som pumpeforsynet eller gravity.

Sådan fungerer et Sievefilter:

1. Vandet fra bassinet, ind i filtret ved hjælp af en pumpe.

2. Vandet løber hen over den laserskårede rist. Risten forhindrer de partikler som er større end 100 micron i at passere. Det rene vand passerer gennem risten og småpartikler sorteres fra og ender længst nede ved afløbet.

3. Det rensede vand løber tilbage til bassinet.

4. En skydeventil åbnes med jævne mellemrum, således at smudspartikler der samles ved afløbet skylles ud

En almindelig anvendelse af Stevefiltret er for eksempel før et Beadfilter i et bassin med mange fisk f.eks. koi. Det monteres så i gravity niveau.

1. Cetus Sieve graves ned ved siden af bassinet med toppen ca. 15 cm højere end vandoverfladen. Et 110 mm rør går fra et bundafløb eller som en rørgennemføring i bassinet ind til Sievens 110 mm indløb.OBS Ingen pumpe, da vandet løber ind i Sievefiltret af sig selv.

2  Vandet passerer ved selvtryk gennem filtret. En niveaumåler højst oppe over nettet regulerer vandflowet, med en tolerance på ca. 10 cm.

3. Vandet render ud gennem “udløb til bassin” og ind i en tørmonteret pumpe eller en pumpebrønd. Pumpen pumper vandet til Beadfiltret og derefter ud i bassinet. Med denne metode får du en perfekt forfiltrering og derefter en biologisk nedbrydning i Beadfiltret. UV-enheden placeres på udløbsslangen fra Beadfiltret.