Skimmer

En væsentlig grund til grumset vand og alger, er urenheder som blæser ned i bassinet eller alger som flyder op og ligger sig på overfladen. Det er vigtigt at få disse elementer væk, samt at få cirkulation af overfladevandet. En effektiv måde at gøre dette på, er ved at installere en skimmer. Pondteam har et stort udvalg af skimmere som er velegnede til forskellige størrelser bassiner. De mest enkle skimmere har indbygget pumpe, er flydende og meget enkle at installere. Skimmeren skal bare placeres i bassinet og stikket tilsluttes en stikkontakt.

En skimmer fungerer ved hjælp af en pumpe, som suger overfladevandet gennem en filterkurv. Urenhederne som flyder på overfladen “sætter” sig i kurven som er let at tage op og tømme/rense

Skimmeren fjerner bl.a. blade og andemad, som ellers ville være sunket til bunds og dannet næring, som igen kan udvikle sig til algetilvækst.

Skimmeren er også med til at give en mere jævn temperatur i bassinet. Overfladevandet varmes op af solen og det varmere vand suges ned på bunden af bassinet gennem skimmeren og på den måde udjævnes temperaturen. Ilt tilførslen bliver også forbedret, da ilten ligeledes suges med ned og fordeles i hele bassinet.

 

Vi har forskellige modeller af skimmere som kan ses i listen forneden

 

Den flydende model er velegnet til mindre bassiner. En pumpe i bunden af skimmeren pumper vandet gennem en filterkurv som opsamler urenhederne. Kuren tømmes nemt.

Den stående skimmer placeres på bunden i bassinet. Foden fyldes med sten så den står stabilt. Pumpens indsugning kobles till skimmeren.

Vores bedste skimmer. Graves ned ved siden af bassinet, der laves en gennemføring og en pumpe placeres i skimmeren.