UV-C

Hvad UV-C lys hjælper mod:

UV-C lys modvirker forekomsten svævealger (grønt vand).

Du får klart vand hvis UV-C mængden doseres rigtigt.

UV-C bestråling kan i enkelte tilfælde bruges mod parasitter og bakterier. Vandet skal i så tilfælde passere langsomt og UV-C lyset skal overdimensioneres.

Hvad UV-C lys IKKE hjælper mod:

Det dræber ikke trådalger.

Det er ikke et filter i den forstand at vandet filtreres og bliver biologisk bedre.

Det påvirker ikke filtermaterialet eller bassinets biologiske miljø, da det kun er det vand der passerer UV-C lyset der påvirkes. De fleste nyttige bakterier svømmer ikke frit, de sidder i filtermaterialet, på bassinets kanter og i bundmaterialet og bliver ikke påvirket.

 

UV-C enheder

Alle havebassiner burde være forsynet med en UV-C enhed.

Pondteam har UV-C enheder til alle havebassiner, fra små til store bassiner eller bassiner med mange Koi karper i.

Vores UV-C enheder er lette at tilslutte filtersystemet. Husk på, at det altid bør tilsluttes over er HFI-/HPFI relæ til el nettet.

UV-C rør

Vores UV-C rør er af god kvalitet og de nye modeller som benævnes HQ rør, er fremstillet af kvartsglas.

UV-C pæren/lysrøret i filtret/UV-C enheden bør udskiftes en gang om året.

Normal livslængde på et UV-C lysrør er ca. 8000 timer. Til trods for at det lyser, går kapaciteten hurtigt ned. Bliver vandet grønt selvom at UV-C røret lyser, er det en god idé at lave en enkel fejlsøgning.

Fejlsøgningsskema:

1. Er UV-C røret skiftet?

2. Kontroller at kvartsrøret er rent. Kvartsrøret er det glasrør hvori UV-C røret sidder. Er der snavs på kvartsglasset kan UV-C strålerne ikke trænge igennem og vandet bliver grønt. Det er vigtig at fjerne hele kvartsglasset fra holderen, så det kan rengøres på ydersiden.

3. Kontroller at UV-C enheden er beregnet til det pumpe flow du har. For hurtigt flow gennem UV-C enheden kan få belysningstiden til at blive for kort, og vandet bliver ved med at være grønt. Prøv at gøre flowet gennem UV-C enheden langsommere.

Pondteams UV-C enheder (f.eks. UV-C 9W Pond Friend) har en bypass kobling så flowet nemt kan indstilles til det ønskede.

4. Er UV-C enheden afpasset til den mængde vand der er i bassinet? Husk at mange fisk stiller øgede krav til UV-C enheden.

Der findes forskellige typer af UV-C pærer/lysrør.

PL-S rør

PL-S er betegnelsen for rørets fatning.

PL-S rør er en af de mest almindelige UV-C rør. Husk at få den rigtige wattstyrke.

De forskellige rør har forskellig længde, derfor passer et stærkere rør ikke i kvartsglasset med et watt tal den ikke er afpasset til.

Vore nye HQ2 rør er med PL-S fatning. Det er kvalitetstestede rør, der passer til de fleste mærker. Det der adskiller et HQ2 rør fra andre UV-C rør er at selve rørets glas er kvartsglas. Normalt er det almindeligt glas som giver større modstand mod UV-C strålingen. Vi har derfor valgt at have kvartsglas i selve røret for en optimal UV-C stråling.

Lysrør til UV-C Jumbo

UV-C enheden ved navn Jumbo, har en anden udformning på sine UV-C rør. Som det kan ses på billedet nedenfor er fatningen af en anden model.

Pærer til Cyklonfilter

Vi har tidligere haft en filtermodel med indbygget UV-C ved navn Cyklon. På trods af at dette filter ikke længere findes i vores sortiment, har vi stadig en del reservedele og UV-C rør.

Kvartsglas

Kvartsglas findes i alle UV-C enheder, filtre og pumper der har et UV-C rør.

Ægte kvartsglas slipper ca. 89% af UV strålerne igennem.

UV-C røret bliver placeret inde i kvartsglasset .

Kvartsglasset skal rengøres med jævne mellemrum. Kommer der belægning på glasset virker UV-C lyset ikke optimalt .