UV-C

Hvad UV-C lys hjælper mod:

UV-C lys fjerner svævealger (grønt vand).

Du får klart vand hvis UV-C mængden doseres rigtigt.

UV-C bestråling kan i enkelte tilfælde bruges mod parasitter og bakterier. Vandet skal i så tilfælde passere langsomt og UV-C lyset skal overdimensioneres.

Hvad UV-C lys IKKE hjælper mod:

Det dræber ikke trådalger.

Det er ikke et filter i den forstand at vandet filtreres og bliver biologisk bedre.

Det påvirker ikke filtermaterialet eller bassinets biologiske miljø da det kun er det vand der passerer UV-C lyset der påvirkes. De fleste nyttige bakterier svømmer ikke frit, de sidder i filtermaterialet, på bassinets kanter og i bundmaterialet og bliver ikke påvirket.

UV-C enheder

Alle havebassiner burde være forsynet med en UV-C enhed.

Pondteam har UV-C enheder til alle havebassiner, fra små til store bassiner eller bassiner med mange Koi karper i.

Vore UV-C enheder er lette at tilslutte filtersystemet. Husk på, at det altid bør tilsluttes over er HFI-/HPFI relæ til el nettet.

 

UV-C rør

Vore UV-C rør er af god kvalitet og de nye modeller som benævnes HQ rør, er fremstillet af kvartsglas.

UV-C pæren/lysrøret i filtret/UV-C enheden bør udskiftes en gang om året.

Normal livslængde på et UV-C lysrør er ca. 8000 timer. Til trods for at det lyser, går kapaciteten hurtigt ned. Bliver vandet grønt selvom at UV-C røret lyser er det en god idé at lave en enkel fejlsøgning.

 

Fejlsøgningsskema:

1. Er UV-C røret skiftet?

2. Kontroller at kvartsrøret er rent. Kvartsrøret er det glasrør hvori UV-C røret sidder. Er der snavs på kvartsglaset kan UV-C strålerne ikke trænge igennem og vandet bliver grønt. Det er vigtig at fjerne hele kvartsglaset fra holderen så det kan rengøres på ydersiden.

3. Kontroller at UV-C enheden er beregnet til det pumpeflow du har. For hurtigt flow gennem UV-C enheden kan få belysningstiden til at blive for kort og vandet bliver ved med at være grønt. Prøv at gøre flowet gennem UV-C enheden langsommere.

Pondteams nye UV-C enheder (f.eks. UV-C 9W Pond Friend) har en by-pass kobling så flowet nemt kan indstilles til det ønskede.

4. Er UV-C enheden afpasset til den mængde vand der er i bassinet? Husk at mange fisk stiller øgede krav til UV-C enheden.

Der findes forskellige typer af UV-C pærer/lysrør.

PL-S rør

PL-S er betegnelsen for rørets fatning.

PL-S rør er en af de mest almindelige UV-C rør. Passer til vore multimax, powerclear, biostep, PondFriend enheder men også til andre mærker som Hozelock, Gardena og Oase. Husk at få den rigtige wattstyrke. De forskellige rør har forskellig længde, derfor passer et stærkere rør ikke i kvartsglaset med et watt tal den ikke er afpasset til.

Vore nye HQ2 rør er med PL-S fatning. Det er kvalitetstestede rør, der passer til de fleste mærker. Det der adskiller et HQ2 rør fra andre UV-C rør er at selve rørets glas er kvartsglas. Normalt er det almindeligt glas som giver større modstand mod UV-C strålingen. Vi har derfor valgt at have kvartsglas i selve røret for en optimal UV-C stråling.

Lysrør til UV-C Jumbo

UV-C enheden ved navn Jumbo, har en anden udformning på sine UV-C rør. Som det kan ses på billedet nedenfor er fatningen af en anden model.

Pærer til Cyklonfilter

Vi har tidligere haft en filtermodel med indbygget UV-C ved navn Cyclon. På trods af at dette filter ikke længere findes i vores sortiment, har vi selvfølig stadig reservedele og UV-C rør.

Kvartsglas

Kvartsglas findes i alle UV-C enheder, filtre og pumper der har et UV-C rør.

Ægte kvartsglas slipper 89% af UV stålerne igennem.

UV-C pæren/røret bliver placeret inde i kvartsglaset .

Kvartsglasset skal rengøres med jævne mellemrum. Kommer der belægning på glasset virker UV-C lyset ikke optimalt .