Alla dammar bör ha ett dammfilter för att du ska få bra biologisk balans i din damm och kunna njuta av den.

Att välja dammfilter kan vara en svår uppgift. Det är viktigt att ställa sig frågan vad filtret ska klara av. Du bör tänka igenom vad din damm ska innehålla om det tex. ska finnas fiskar i den.

Ett dammfilter kan vara uppbyggt på lite olika sätt. Men målet med filtret är alltid detsamma, att din damm ska få ett klart och friskt vatten.

Ett filter arbetar på tre olika sätt:

1. Det renar vattnet mekaniskt. Det gäller att skilja ut fritt simmande partiklar i vattnet,slam på bottnen sugs upp av pumpen och fångas upp det i filtret. Det mest effektiva filtermaterialet är filtersvampar som också renar biologiskt.

2. Att bryta ned avfallsämnen på ett biologiskt sätt: Det fungerar genom att filtermaterialet får en biologisk miljö som gör att olika nedbrytningsbakterier fastnar och trivs i och på materialet. Nyttiga bakterier bryter då ned giftigt ammonium till nästa steg nitrit (också giftigt) till slutprodukten nitrat som växterna tar upp som vanlig växtnäring. Av det här resonemanget förstår du att det är mycket viktigt att filtermaterialet innehåller mycket nedbrytningsbakterier och filtret inte är för litet.

3. Filter motverkar alger genom att nedbrytningen blir bättre men eftersom slutprodukten nitrat är växtnäring skall också delvattenbyten genomföras regelbundet. Har du lite växter som tar upp nitraten behövs det oftare delvattenbyten för att motverka att det byggs upp stora mängder nitrat. För att få ett garanterat klart vatten kan du köpa en UV-C enhet som garanterat dödar svävalger (grönt vatten) De här algcellerna är för små att fastna i filtermaterialet.  Vill du veta mer om hur ett UV fungerar kan du läsa om det här Många av våra filter levereras också med inbyggd UV enhet.

Något att tänka på

För att ett filter skall fungera optimalt måste det drivas av en riktig pump. Pondteam har pumpar som fungerar bra ihop med alla filter som finns till dammar. Våra Vortech och Superflow är speciellt utvecklade för att driva filter, bäckar och vattenfall. Med sina energisnåla motorerer är de ett prisvärt alternativ för en pump som skall gå under tuffa förhållande år efter år. Superjet pumparna passar till mindre filtersystem.

Det är viktigt att pumpen går dygnet runt, under hela säsongen. Detta då de nyttiga bakterierna i dammen och filtret kräver mycket syre för att bryta ner skadliga ämnen i dammen. Går inte pumpen, minskar syret i dammen och dessa nyttiga bakterier dör

Filter med inbyggd pump

CombiClear är en serie pumpar med inbyggt UV-C. Det är bekväma enheter för mindre dammar med ingen eller lite fisk. Läs mer här.

Filter sidan om dammen.

Bioclear är ett filter som kan grävas ner sidan om dammen. Ett kraftigt inbyggt UV-C garanterar klart vatten. Den enkla rengöringen med hjälp av ett rengöringshamndtag och backspolning gör att du inte behöver öppna filtret under säsongen.

Läs mer om Bioclear  här.

BioClear XL 

Har du en stor damm eller mycket fisk är BioClear XL svaret. De två större modellerna kombinerar svampar som förfilter med Beads och ett kraftigt UV-C. Den enkla effektiva rengöringen sköts med ett patenterat rengöringssysten och pumpen behöver inte stängas av vid backspolningen. Läs mer här.

PondLink filter

Vattenrening

Med hjälp av olika filtermaterial eller en skimmer kan man ytterligare förbättra miljön i sin damm.

Skimmer

En skimmer tar bort smuts från ytvattnet i din damm.

En stor orsak till grumligt vatten och alger är skräp som blåser ner i dammen eller alger som flyter upp och lägger sig på ytan. Det är viktigt att få bort sådant samt cirkulera ytvattnet. Ett effektivt sätt är att installera en skimmer. PondTeam har ett stort urval skimmers som är lämpliga i olika dammar. De enklaste med inbyggd pump som flyter på ytan är enkla att installera. Det är bara att lägga skimmern i dammen och i med kontakten. De lite större som är avsedda för ex.vis koidammen är lite mer avancerade och med den nya promodellen som klarar det mesta har de riktiga entusiasterna fått en ny favorit.

En skimmer fungerar med hjälp av en pump. Ytvattnet sugs med hjälp av pumpen genom en filterkorg. Skräpet som flyter på ytan fastnar i filterkorgen som är enkel att tömma när den börjar bli full.

Med skimmern får du bort löv och frömjöl, som annars hade sjunkit till botten i dammen och bildat näring, som i sin tur kan leda till algtillväxt.

Skimmern ger även en jämnare temperatur och mer syre i dammen. Dettta då ytvattnet som är varmast kommer att dras ner i dammen genom skimmern och på så sätt blir temperaturen jämnare. Syresättningen förbättras då syre dras ner med ytvattnet via skimmern och syresätter på så sätt vattnet nere i dammen. Läs mer här.

Filtermaterial

Det finns olika filtermaterial att använda sig av.

De filter du köper har ofta olika filtermaterial som är medskickade. Ibland kanske du  själv vill bygga ett filter eller komplettera ditt eget. Det finns många åsikter om olika filtermaterial som passar vid olika system. De kan enklast delas in i tre typer:

1. Mekaniska material är främst till för att avlägsna fasta partiklar som gör vattnet grumligt eller belastar vattnet då de bryts ner av biologisk aktivitet. Det är filtermattor av skumgummi, plast eller s.k Japansk filtermatta. De bidrar också till den biologiska nedbrytningen.

2. Biologiska filtermedium. Det är Aqua rock som är ett lavagranulat, singel i olika storlekar eller biobollar av olika utseende.

3. Kemiska filtermaterial. Dit räknar vi filtermaterial som ändrar vattenkemin på ett direkt sätt. Det vanligaste är Zeolith men även halm och torv kan räknas dit.

UV-C

UV-C ljus är något alla bör ha till sin damm.

Under senare år har insikten om UV-C ljus för trädgårddsdammar vuxit dramatiskt. UV-C ljus fungerar genom att vattnet med hjälp av en pump pumpas förbi ett elektriskt ultraviolett lysrör som är konstruerat att sända ut ljus med rätt våglängd. När algceller från svävalger passerar ljuset förstörs DNA i cellen och de börjar klumpar ihop sig. De hopklumpade algerna fångas upp i ett filter. Är UV-C strålningen riktigt doserad blir vattnet i normala fall klart på ca 14 dagar.

Kom ihåg! Det är bara svävalger som påverkas. Är vattnet grumligt av någon annan orsak hjälper inte UV-C. De fristående UV-C enheterna monteras på slangen från pumpen innan eller efter ditt biologiska filter. Kan du välja är det bäst att montera efter filtret. Det beror på att UV-C strålar har en dålig förmåga att tränga igenom fasta partiklar. Placerar man UV-C enheten efter filtret, så innehåller vattnet mindre partiklar än innan filtret. Det är inte så att algerna dör i samma ögonblick de passerar UV-C ljuset utan det är en långdragen process.

Vi har UV-C enheter till alla trädgårdsdammar från små enheter till avancerade enheter för dig med stora dammar eller mycket Koi fiskar i dammen.

Våra UV-C enheter är enkla att ansluta till ditt filtersystem. Sedan ska det endast anslutas över en jordfelsbrytare till elnätet.

UV-C lamporna är av bra kvalité och de nyare modellerna som vi benämner som HQ lampor, är tillverkade i kvartsglas.

Äkta kvartsglas omsluter lampan och släpper igenom 89% av UV strålarna.

Fullt reservdelssortiment. Går något sönder finns alla reservdelar på lager. Två års garanti (ej lampan).

Vad UV-C ljus hjälper mot:

UV-C ljus tar bort svävalger (grönt vatten).

Du får ett klart vatten om UV-C dosen doseras riktigt.

Det kan i vissa fall användas mot parasiter och bakterier. Vattnet skall då passera långsamt och UV-C ljuset skall överdimensioneras.

Vad UV-C ljus INTE hjälper mot:

Det dödar inte trådalger.

Det är inget filter i den meningen att vattnet filtreras och blir biologiskt bättre.

Det påverkar inte filtermaterialet eller dammens biologiska miljö eftersom det är endast det vatten som passerar UV-C ljuset som påverkas. De flesta nyttiga bakterier är inte frisimmande utan sitter i filtermaterial, på dammens kanter och i bottenmaterialet och påverkas därför inte.

Läs gärna mer i vår katalog ”Vatten i trädgården”, som ni kan hitta hos våra återförsäljare eller ladda/ läsa via startsidan.

Klicka på menyvalen Filter / Vattenrening / UV-C i menyn till vänster eller nedan, för att se vilka produkter vi har att erbjuda. Läs mer här.