Övriga fiskar

Det finns en hel del andra kallvattendiskar som passar i dammen. Stören är en lite ovanligare art. Det är bara odlade sorter som får säljas.

Gräskarp 8-10 cm (OBS PondTeam säljer inte fiskar)
Gräskarp 8-10 cm (OBS PondTeam säljer inte fiskar)

Hjälper till att hålla nere algerna i dammen.

Guldid 7-10 cm (OBS PondTeam säljer inte fiskar)
Guldid 7-10 cm (OBS PondTeam säljer inte fiskar)

En fisk som trivs närmare ytan i dammen.