Fiskmedicin

Dammsalt

Salt i dammen.

Salt kan användas både i förebyggande och medicinerande syfte i dammen.

I förebyggande syfte kan t.ex vara att man häller salt i dammen på våren när fiskarna ska komma igång att äta igen. De är känsliga efter vintern då de har förbrukat mycket av sitt fettförråd. Fiskarna är därför känsligare och kan lättare drabbas av olika typer av sjukdomar.

Det kan även vara bra att använda salt i dammen i förebyggande syfte när nya fiskar släpps i, då de inte blir så stressade när salthalten är ungefär samma som de själva har i kroppen.

Genom att använda salt i dammen så kan man skapa en miljö där dammens vatten har ungefär samma salthalt som fiskarna har i sin kropp. Detta gör att fiskarna inte behöver lägga så mycket energi på att upprätthålla rätt salt och mineral balans i sin kropp. De kan istället se till att äta och bygga upp ett nytt fettförråd.

Den salthalt som är lämplig i förebyggande syfte är 0,3%. Genom att använda Pondteams Dammsalt hjälper du fiskarna när de är i lite dålig kondition..

Dosering för Dammsalt i dammen.

Förebyggande, ca 0,3% salthalt: 2,5-3 kg salt / 1000 liter vatten.

Tilsammans med medicinering, ca 0,5% salthalt: 5 kg salt / 1000 liter vatten.

Dosering för Dammsalt i separat kärl med genomluftning.

Tilsammans med medicinering, ca 0,5% salthalt: 0,5 kg salt / 100 liter vatten.

10 dagars bad i separat kärl, ca 1,0% salthalt: 1 kg / 100 liter vatten.

30 minuters bad i separat kärl, ca 1,5-2,0% salthalt: 1-2 kg / 100 liter vatten.

Viktigt!

När en fisk tas upp för behandling i ett separat kärl som t.ex. ett akvarium eller en balja, är det viktigt att det mesta av vattnet kommer från dammen. Det är även viktigt att syresätta vattnet med en pump.

När fiskar behandlas i höga salthalter är det viktigt att titta till dem under deras behandling så att de inte mår sämre än innan. En fisk som har kraftig gälaktivitet (gälarna rör sig snabbt som om den flämtar) lider oftast av syrebrist eller dålig vattenkvalité. Ett delvattenbyte är lämpligt.

Salthalten kan under kortare perioder (max 30 min) uppgå till 1,5%. Vid karantän är det optimala värdet 0,3% som kan användas kontinuerligt.

Finns det guldid, störar eller musslor i dammen, bör man inte tillsätta salt i större doser, då dessa är känsliga för större doser och även vissa mediciner.

Anti Bakterie

Dammfiskar kan drabbas av bakterier och då är det viktigt att behandla dem, innan de blir för sjuka. Det är större risk att de drabbas om vattenkvalitén i dammen är dålig.

För att underlätta för er att veta när det är just Bakterie medicin era fiskar behöver kan ni titta på bilden nedan. Jämför bilden med er fisk och om symtomen då motsvar det nummer som vi har listat nedan är det ett bakterieangrepp.

Nedan har vi listat de nr. som motsvara behandling med Bakterie medicin:

 • nr. 2.
 • nr. 4.
 • nr. 5.
 • nr. 8.

Kortfattad beskrivning av symtomen:

 • Vätskeansamlingar under fiskens hud, som visar sig i form av bölder och svullnader. Detta är infektioner orsakade av bakterier och behöver behandlas för att läka ut.
 • Blottat skinn på fiskens kropp, som orsakas av att en bakterieinfektion fått fäste i huden på fisken. Behandlas med bakterie medicin när det upptäcks. Fisken kan tas upp i ett mindre kärl och behandlas där, då det troligtvis är något som orsakats p.g.a. att fisken har fått ett skrapsår i slemhuden som bakterierna sedan har fått fäste i.
 • Trasiga och blodaktiga fenor, där man kan se fenstrålarna sticka ut. Det är en bakterie som orsakar Fenröta så att fenorna “äts upp” och krymper. Fenröta behandlas med bakteriedödande mediciner. Det kan vara bra att göra ett test på dammvattnet för att se hur vattenvärdena ligger.  För det är vanligt att denna sjukdom dyker upp när vattenvärdena i dammen är dåliga.
 • Öppna sår och hål på fiskens kropp. Sår kan uppstå av en så enkel sak som att de skaver emot något i dammen, men risken att det blir ett bakterieangrepp är större om vattenkvalitén i dammen är dålig. Det är därför viktigt att kontrollera dammens vattenvärden med jämna mellanrum. När det är tydliga hål  i fiskens kropp och främst i huvudet, kallas det ofta för “Hålsjukan”.
 • Kroppen svullnar upp och ögonen står ut på fisken och den äter dåligt. Den får ofta vit trådaktig avföring. Denna sjukdommen kallas Bukvattensot och drabbar oftast de svagare fiskarna först. Dålig vattenkvalité kan vara en utlösande faktor. Det är en svår behandlad sjukdom, då det oftast upptäcks i ett sent skede att fisken lider av sjukdomen. Det smittar även mellan fiskar och det är därför viktigt att hålla koll på alla fiskarna och se så de inte tappar aptiten, då detta oftast är ett av de första symtomen. Behandla mot sjukdommen i dammen.
 • Kraftig gälaktivitet som inte upphör trots vattenbyte och bra vattenkvalité. En rödfärgning av gälarna kan vara ett symtom på en infektion i gälarna och behandlas med bakterie medicin.

Anti Svamp

Dammfiskar kan drabbas av svamp och då är det viktigt att behandla dem, innan de blir för sjuka. Det finns även en risk att även bakterier får fäste i de sår svampen orsakat.

För att underlätta för er att veta när det är just Svamp medicin era fiskar behöver kan ni titta på bilden nedan. Jämför bilden med er fisk och om symtomen då motsvar det nummer som vi har listat nedan är det ett svampangrepp.

Nedan har vi listat de nr. som motsvara behandling med Svamp medicin:

 • nr. 1

Kortfattad beskrivning av symtomen:

 • Vit/grön “vaddliknande” beläggning. Svampangreppen kan återfinnas på hela fiskens kropp. Det är ganska vanligt att det angriper munnen och kan ibland vara lite lurigt att upptäcka. Bra att tänka på är att titta på fiskarna när de kommer upp och tar mat, då även fiskens mun och lite av buken är lättare att iaktta.
 • Geleaktiga klumpar av slem. Detta är vanligas på karp fiskar såsom Koi karp. Det är en virusinfektion och slemmet ska skrapas bort försiktigt. Det är lätt att svampsporer får fäste här och därför är det lämpligt att medicinera med Svamp medicin.
 • Vit slemmig beläggning är ofta angrepp av små parasiter (t.ex. Costia) som i ett första skede ska behandlas med medicin mot parasiter. Men då svampsporer kan få fäste i de sår som parasiterna har orsakat på fisken, kan det vara lämpligt att behandla med Svamp medicin efteråt.

Anti Parasit

Dammfiskar kan drabbas av parasiter och då är det viktigt att behandla dem, innan de blir för sjuka. Det finns även en risk att bakterier och svamp får fäste i de sår parasiterna orsakat.

För att underlätta för er att veta när det är just Parasit medicin era fiskar behöver kan ni titta på bilden nedan. Jämför bilden med er fisk och om symtomen då motsvar det nummer som vi har listat nedan är det ett parasitangrepp.

Nedan har vi listat de nr. som motsvara behandling med Parasit medicin:

 • nr. 3.
 • nr. 6.
 • nr. 7.

Kortfattad beskrivning av symtomen:

 • Vit slemmig beläggning är ofta angrepp av små parasiter (t.ex. Costia) som i ett första skede ska behandlas med medicin mot parasitet. Men då svampsporer kan få fäste i de sår som parasiterna har orsakat på fisken, kan det vara lämpligt att behandla med Svamp medicin efteråt.
 • Vita prickar ca. 1 mm stora, som kan sitta både i fenor och på övriga kroppen. De kan vara svåra att upptäcka i ett första skede när de inte är så många. Det är en fiskparasit som heter Ichthyophthirius multifilis. De förökar sig snabbt och orsakar sår på fisken där de biter sig fast. Ju tidigare ett angrepp upptäcks och medicineras mot, desto bättre.
 • Vita prickar ca. 1/2 mm stora, som kan sitta både i fenor och på övriga kroppen. Det kan se ut som om fisken har fått en grå hinna över kroppen, som om den vore insvept i dimma. Det är en fiskparasit som heter Odinium. De förökar sig snabbt. Ju tidigare ett angrepp upptäcks och medicineras mot, desto bättre och färre fiskar behöver insjukna.
 • Synliga större parasiter. Denna typ av parasit är lättare att upptäcka. Två vanliga sorter är Gälmask som är långsmal och sätter sig som namnet antyder i fiskens gälar. Symtomen brukar vara att fisken andas snabbt och har uppspärrade gällock. Karplus/Fisklus(Aggulus spp.) är en rund grönaktigt transparent parasit. Den sätter sig på fisken och sticker/sågar ett hål i fiskens hud och där sitter den och suger blod. Den sprutar in ett gift som gör att blodet inte koagulerar, giftet kan vara dödligt för små fiskar eller om en fisk har väldigt många parasiter på sig. Det finns en stor risk att de sår den orsakar kan angripas av svamp eller bakterier. Behandling med medicin mot parasiter i dammen är bäst, då parasiten lägger ägg som finns i dammen. Det är oftast även nödvändigt att upprepa behandlingen för att döda de nykläckta parasiterna.

Lägg in en bild på den ritade sjuka guldfisken.

Lägg in info länk till Dammguiden.

Anti Bakterie 1 liter
Anti Bakterie 1 liter

Mot bakteriella infektioner

Anti Bakterie 250 ml
Anti Bakterie 250 ml

Mod bakterie infektioner.

Anti Parasit 1 liter
Anti Parasit 1 liter

Mod parasitangreb på bassinfisk.

Anti Parasit 250 ml
Anti Parasit 250 ml

Mod parasitangreb på bassinfisk.

Bassin salt ca. 10 liter
Bassin salt ca. 10 liter

Meget nemt opløseligt. Bruges til forebyggelse og behandling.

Bassin salt 1 kg
Bassin salt 1 kg

Meget nemt opløseligt. Bruges til forebyggelse og behandling.

Anti Svamp 1 liter
Anti Svamp 1 liter

Mod svampeangreb på bassinfisk.

Anti Svamp 250 ml
Anti Svamp 250 ml

Mod svampeangreb på bassinfisk.

Anti Parasit 250 ml
Anti Parasit 250 ml

Mot parasitangrepp på dammfiskar.

Anti Parasit 1 liter
Anti Parasit 1 liter

Mot parasitangrepp på dammfiskar.

Anti Bakterie 250 ml
Anti Bakterie 250 ml

Mot bakteriella infektioner.

Anti Svamp 250 ml
Anti Svamp 250 ml

Mot svampangrepp på dammfiskar.

Anti Svamp 1 liter
Anti Svamp 1 liter

Mot svampangrepp på dammfiskar.

Dammsalt 1 kg
Dammsalt 1 kg

Mycket lättlösligt. Används i både förebyggande och behandlande syfte.

Damm salt ca. 10 liter
Damm salt ca. 10 liter

Mycket lättlösligt. Används i både förebyggande och behandlande syfte.