Höst- vinterartiklar

Höstartiklar

När hösten börjar närma sig är det dags att börja förbereda dammen inför vintern.

Ett lövnät är bra att lägga över dammen  innan hösten kommer. Genom att förhindra löven från att falla ner i dammen, underlättas städningen av dammen inför vintern. Ju mindre döda växter desto bättre vattenkvalité kommer dammen att hålla under vintern.

Vinterartiklar

Finns det fisk i dammen, kan det vara bra att använda sig av en termometer för att hålla koll på temperaturen i vattnet. Fiskarna går i vila och slutar äta runt plus 8 grader. Likaså är det viktigt att börja mata dem när temperaturen stiger igen till våren.

När själva vintern gjort sitt intåg är det viktigt att ha cirkulation i dammen för att lufta ut sumpgaser och minska risken för syrebrist. En luftpump är idealisk för att syresätta vattnet, speciellt om det finns fisk är detta viktigt. Våra luftpumpar hittar ni i produktmenyn under “Pumpar / Luftpumpar”.

När vintern anländer med kyla och snö, skall dammen vara förberedd.

Här får du fler tips hur du förbereder och klarar vintern i din damm klicka här.

Vill du övervintra era dammfiskar i dammen kan du få tips genom att läsa här.