Plantering

Olika planteringstillbehör.

Det viktigaste för dina vattenväxter är naturligtvis ett bra planteringssubstrat.

Vår vattenväxtjord och näckroslera är utprovade i vår vattenväxtodling och

används också när vi själva odlar växterna. Den är enkel att känna igen och

du vet att dina växter får en bra start.

Växtnäring

Näring till vattenväxter får inte stimulera algtillväxten.

Näringskulorna är långtidsverkande, där näringstillförseln följer temperaturen. När temperaturen i vattnet stiger ökas också näringstillförseln från kulan. Sticks ner vid rötterna och räcker ett helt år.

Svensk etikett och bruksanvisning finns naturligtvis i förpackningarna.

Planterings- korgar / påsar

För att hindra att vattnet blir grumligt och ett näringsöverskott i dammen,

behövs en korg eller påse att sätta växterna i.

Vi har ett stort sortiment korgar i olika storlekar.

Under 2003 introducerade vi som första företag i Sverige en påse för plantering

av vattenväxter.

Planteringsöar

Inget gör mer för att hålla vattnet friskt och dammen vacker än lite vattenväxter. Ibland kan det vara svårt att plantera vattenväxter i dammen.

– Du kan ha fisk som äter på växterna.

– Dammens kanter är branta så det är svårt att få växter att stå kvar

– Du har branta kanter så det är för djupt för många vattenväxter.

Nu är det slut på undanflykter! PondTeams nya planteringsöar gör det enkelt att ha vackra vattenväxter i alla sorters dammar. Växten står alltid på perfekt djup och växer snabbt. Växter i plateringsöar blir flytande vackra reningsverk Växtens rotsystem tar snabbt upp näring och växten skuggar ytan och hindrar solljuset. Du får en vackrare och friskare damm.

Den flytande ön fungarar genom att du placerar en av våra plastkorgar i ön. Ön finns i flera storlekar så det är bara att välja rund eller kvadratisk. Växterna kommer snabbt sprida sig och dölja kanterna.

Planteringsinstruktioner

Det här behöver du för att dina näckrosor skall bli så fina som möjligt och blomma ordentligt. En korg eller planteringspåse. Det är viktigt att använda en rejäl korg till näckrosor. De blir större och får en bättre härdighet. Till mininäckrosor minst 19 cm och större näckrosor minst 28 cm gärna större. Näckrosor skall planteras i ren granulerad lera. De är de enda vattenväxter som vill ha bara lera. Aqua Interiör har därför tagit fram en speciell granulerad lera som är lämplig. Titta efter den blå säcken där det tydligt står näckroslera. Du bör också tillsätta några näringskulor då leran inte har någon näringstillsats. Näringskulorna innehåller näring som räcker ett helt år och gynnar inte algtillväxter.

Fyll påsen med lera och låt näckros rhizomet sticka upp en bit ovanför leran. Sätt gärna rhizomet (jordstammen) lite snett ner i leran så får näckrosen flera tillväxställen

Lägg singel eller sjösten ovanpå leran så leran inte kan grumla vattnet eller fisken komma åt dem. Har du stora fiskar i dammen är det en god ide att spänna ett nät över. Näckrosen sänks ner i dammen, gärna lite grundare än den slutliga placeringen så kommer den snabbare då den får mer ljus och lite varmare vatten.

.Det här behöver dina vattenväxter för att växa och trivas. Välj en planteringspåse eller korg av lämplig storlek. Vattenväxter planteras i Pondteams vattenväxtjord speciellt framtagen i vår odling av vattenväxter. Det är en tung jord där bara spårämnen tillsatts, och det bara behövs några näringskulor så har dina växter fått de bästa förutsättningarna för att bli stora och livskraftiga.

Fyll påsen med jorden och glöm inte näringskulor som ger rätt näring i ett helt år.

Slutligen lägger du ett lager sjösten överst så fisken inte kommer åt jorden