Vandplejemidler

I vores sortiment har vi forskellige vandplejemidler, der kan supplere filter og pumpe  med at opnå og bevare en god balance i dit havebassin.

Planter og fisk har det bedst i et bassin i balance og det er samtidig der, hvor bassinet har mindst brug for pleje.

Der er mange faktorer der kan være årsagen til hvorfor dit bassin kommer i ubalance. Det vigtige er at prøve at finde årsagen og behandle mod den.

Ved hjælp af vores Damguide finder du nemt det rigtige præparat og dosering.

Alle vandplejemidler er testede, fremstillet med stor omhu og har en afprøvet effekt.

Da alle havebassiner er forskellige og såvel fejldosering som sekundære effekter er mulige, påtager Pondteam sig intet ansvar for skader. Det kan f.eks. dreje sig om døde fisk eller planter etc.

Et par grundlæggende råd til at opnå og bevare den ønskede balance i havedammen:

1/ Installer et biofilter for maksimal nedbrydning. Langt de fleste har en indbygget UV-C enhed (fås også separat) til at begrænse mængden af partikler (svævealger).

2/ Havebassinet skal have mange vandplanter, og ca. halvdelen af overfladen skal være dækket hvis bassinet ligger i direkte sollys mere end ca. 8 timer/dag. Her er nøkkeroser suppleret med en god portion flydeplanter rigtig gode til formålet.

Lys tilfører energi som vandplanterne skal omdanne, og er der ikke nok vandplanter får algerne for gode vækstforhold.

3/ Kontroller nitrit og nitrat med vores Multi testsæt.

Nitrat er næring til både vandplanter og alger. Et højt indhold indikerer, at der er for meget næring i vandet. Vær opmærksom på, at havegødning eller jord ikke kan komme ned i bassinet med regnvand.

Anvend kun vores gødningskugler som er specielt sammensat til vandplanter.