Vandpræparater

I vores sortiment har vi forskellige præparater, der hjælper dig med at holde en god balance i dit havebassin eller kan hjælpe dig med at få rettet op på balancen hvis noget er gået galt.

Vi har valgt at opdele vore vandpræparater i:

Forebyggende

Ved at bruge Pondteams vandplejemidler, kan du minimere risikoen for at bassinet kommer i ubalance.

Planter og fisk har det bedst i et bassin i balance og det er samtidig der, hvor bassinet har mindst brug for pleje.

Behandlende

Der er mange faktorer der kan være årsagen til hvorfor dit bassin kommer i ubalance. Det vigtige er at prøve at finde årsagen og behandle mod den.

Alger er et almindeligt problem i havebassiner. Det er vigtigt at finde ud af hvilken type alger dit bassin er ramt af og hvorfor, så du kan bruge det rette vandpræparat.

Ved hjælp af vores Damguide finder du nemt det rigtige præparat og dosering. Damguiden findes i hovedmenuen.

Pondteams vandplejemidler er udviklede med det formål, at forstærke og stimulere det naturlige økosystem i bassinet. Ingen af vores vandplejemidler er skadelige, så fugle og landlevende dyr kan stadig drikke vandet.

Vi har både vandplejemidler der forebygger dårlig balance, og vandplejemidler der bruges når der er opstået problemer med f.eks. alger.

 

Alle vandplejemidler er testede og fremstillet med stor omhu og har en afprøvet effekt. Da alle havebassiner er forskellige og sekundære effekter er mulige, påtager Pondteam sig intet ansvar for skader i de tilfælde. Det kan f.eks. dreje sig om døde fisk eller planter. Alle vandplejemidler ændrer på forholdene i bassinet (hvilket er meningen). Da det er umuligt at garantere, at intet negativt sker som direkte eller indirekte følge af vandplejemidler, påtager vi os ikke ansvar i de enkelte tilfælde. Dette gælder hovedagelig ved brug af midler mod alger da effekten når alger dør, kan påvirke vandet negativt. Vi modtager gerne synspunkter, både positive og negative, om forbedring af midlerne.

Råd fra Pondteam:

Har du svært ved at opnå den ønskede balance i havebassinet og få kontrol på algetilvæksten, bør du tænke over følgende:

1/ Havebassinet skal have mange rigtige vandplanter. Ca. 50% af vandoverfladen skal være dækket hvis bassinet ligger i direkte sollys mere end ca. 8 timer/dag. Lys tilfører energi som vandplanterne skal omdanne, og er der ikke nok vandplanter får algerne for gode vækstforhold.

2/ Kontroller nitrit og nitrat med vores Multi testsæt. Nitrat er næring til både vandplanter og alger. Et højt indhold indikerer, at der er for meget næring i vandet. Vær opmærksom på, at gødning fra haven ikke kan komme ned i bassinet med regnvand. Anvend kun vore gødningskugler som er specielt sammensat til vandplanter.

3/ Installer et biofilter for maksimal nedbrydning og gerne et UV-C lys til at fjerne grønne fritsvømmende alger (svævealger).