Balanserande

Med balanserande preparat menas ett preparat som bidrar till att skapa balans i dammen. Vilket i sin tur gynnar växternas levnadsförhållandena istället för algernas.

Tänk på att med dammguiden får du ytterligare hjälp med dosering, och viket problem du behöver hjälp med.

Oxy Stabil 250 g
Oxy Stabil 250 g

Räcker till 5000 liter vatten. Oxy Stabil verkar på två sätt i dammen för att gynna växterna och fiskarna: A. Lossar sediment, beläggningar och partiklar, vilka flyter upp till ytan … Läs mer

Oxy Stabil 1,2kg
Oxy Stabil 1,2kg

Räcker till 24000 liter vatten. Oxy Stabil verkar på två sätt i dammen för att gynna växterna och fiskarna: A. Lossar sediment, beläggningar och partiklar, vilka flyter upp till ytan … Läs mer

Eco Stabil 100 g
Eco Stabil 100 g

Räcker till 3400 liter vatten. Eco Stabil är ett pulver. Det verkar biologiskt och innehåller inte koppar och är oskadligt för fiskar och växter i dammen. Optimerar den naturliga vattenkvaliteten … Läs mer

Eco Stabil 1kg
Eco Stabil 1kg

Räcker till 34000 liter vatten. Eco Stabil är ett pulver. Det verkar biologiskt och innehåller inte koppar och är oskadligt för fiskar och växter i dammen. Optimerar den naturliga vattenkvaliteten … Läs mer

Clear Pond 250 ml
Clear Pond 250 ml

Mot grumligt vatten.

Clear Pond 1000 ml
Clear Pond 1000 ml

Mot grumligt vatten.

Aqua Clear 250 ml
Aqua Clear 250 ml

Mot svävalger (grönt vatten).

Aqua Clear 1 liter
Aqua Clear 1 liter

Mot svävalger (grönt vatten).

Slambortagare 500 g
Slambortagare 500 g

Räcker till 10.000 liter vatten. Tar bort alger som flyter upp till ytan. Pondteams Slambortagare är ett effektivt hjälpmedel för att motverka oklartvatten, som orsakats av bottensediment. I trädgårdsdammen bildas … Läs mer

Slambortagare 2,5 kg
Slambortagare 2,5 kg

Räcker till 50.000 liter vatten. Tar bort alger som flyter upp till ytan. Pondteams Slambortagare är ett effektivt hjälpmedel för att motverka oklartvatten, som orsakats av bottensediment. I trädgårdsdammen bildas … Läs mer

Fosfat Stabil 500 g
Fosfat Stabil 500 g

Sänker fosfathalten i dammen, så algtillväxten minskar.

Koi Stabil 5000g
Koi Stabil 5000g

Ger din damm idealiska vattenvärden inom 15 minuter.

Koi Stabil 1000g
Koi Stabil 1000g

Ger din damm idealiska vattenvärden inom 15 minuter.

Easy Clean 500 ml
Easy Clean 500 ml

Till slutna behållare med dekorationsset.

PondBomb 500 gr
PondBomb 500 gr

Pond Bomb är en gelaktig boll som ligger i vatten. Sprängfylld med nyttiga bakterier som ger din damm rätt bakterieflora eller startar upp ditt filter på våren. Räcker till 20000 … Läs mer

Pure Pond 500 g
Pure Pond 500 g

Pure Pond är ”gelekulor” som släpper ifrån sig nyttiga bakterier i dammen för att förhindra t.ex. skadliga nitritvärden. Placera t.ex. i en påse i själva filtret. Räcker till 10000 liter … Läs mer

Multitest mätstickor
Multitest mätstickor

Pondteams Multitestset innehåller 25 st mätstickor, där varje mäter 6 olika vattenvärden. pH(surhet), KH (karbonathårdhet), GH (totalhårdhet), NO2 (nitrit), NO3 (nitrat)och till sist Cl2 (klor). Det är viktigt att förstå vad de här olika värdena betyder så du … Läs mer