Behandlande

Med behandlande preparat menas ett preparat som eliminerar eller minskar ett problem som redan uppstått. Det kan vara, att du av någon anledning får ett kraftigt angrepp av alger, vattnet blir grönt eller en beläggning på din vattensten. Då hjälper eller minskar de här produkterna problemet.

Tänk på att med dammguiden får du ytterligare hjälp med dosering, och viket problem du behöver hjälp med.

Easy Clean 500 ml
Easy Clean 500 ml

Till slutna behållare med dekorationsset.

Algo Stop 1000  g
Algo Stop 1000 g

Förhindrar trådalger och förebygger nybildning.

Algo Stop 100 g
Algo Stop 100 g

Förhindrar trådalger och förebygger nybildning.

Fosfat Stabil 500 g
Fosfat Stabil 500 g

Sänker fosfathalten i dammen, så algtillväxten minskar.

Slambortagare 500 g
Slambortagare 500 g

Räcker till 10.000 liter vatten. Tar bort alger som flyter upp till ytan. Pondteams Slambortagare är ett effektivt hjälpmedel för att motverka oklartvatten, som orsakats av bottensediment. I trädgårdsdammen bildas … Läs mer

Slambortagare 2,5 kg
Slambortagare 2,5 kg

Räcker till 50.000 liter vatten. Tar bort alger som flyter upp till ytan. Pondteams Slambortagare är ett effektivt hjälpmedel för att motverka oklartvatten, som orsakats av bottensediment. I trädgårdsdammen bildas … Läs mer

Clear Pond 250 ml
Clear Pond 250 ml

Mot grumligt vatten.

Clear Pond 1000 ml
Clear Pond 1000 ml

Mot grumligt vatten.

Anti Alg 250 g
Anti Alg 250 g

Bekämpar trådalger effektivt.

Anti Alg 1,2 kg
Anti Alg 1,2 kg

Bekämpar trådalger effektivt.

Aqua Clear 250 ml
Aqua Clear 250 ml

Mot svävalger (grönt vatten).

Aqua Clear 1 liter
Aqua Clear 1 liter

Mot svävalger (grönt vatten).