» » » Algo Sol 500 ml – Utgående produkt

Algo Sol 500 ml – Utgående produkt

Tar bort alla sorters alger och förebygger nybildning.

Artikelnr: 70161 Kategorier: ,

Beskrivning

Produkten kommer att utgå ur sortimentet.

 

Räcker till 10.000 liter vatten

Algo Sol är avsett att förebygga och kontrollera algtillväxten i dammen.

De aktiva substanserna förhindrar algernas fotosyntes. Eftersom alger är en viktig del i dammens biologiska system och viktigt för mikrofaunans näringskjedja ska de inte förhindras totalt.

 

Så här använder du Algo Sol

När du använder Algo Sol regelbundet förhindras uppkomsten av nya alger och du får bättre och stabilare vattenvärden.

Algo Sol bekämpar inte algerna omedelbart utan reducerar deras tillväxt inom en vecka. De aktiva substanserna i Algo Sol förhindrar tillväxten av nya alger och stör fotosyntesen i algcellen. Algerna svälter, bokstavligt talat. En sidoeffekt av att tillväxten störs är att karbonathårdheten blir högre och pH värdet stabiliseras genom en bättre buffertverkan.

Följ bruksanvisningen noggrannt och överdosera inte. Algo Sol är ofarligt för dammens fiskar och vattenväxter vid normal användning enligt bruksanvisningen. Dammvattnet kan utan problem användas för att vattna trädgårdens växter.

Bästa användningstid

Algo Sol är mest effektivt om det används när algtillväxten är i sitt inledningsskede (t.ex. på våren eller vid nyinredning och vattenbyten).

För att ge bästa effekt bör Algo Sol doseras under två dagar med 50%/ dag. Blanda Algo Sol med ca 5-10 liter vatten i t.ex. en vattenkanna. Vattna ut blandningen över trädgårdsdammen. Undvik att hälla outspädd Algo Sol direkt på vattenväxterna då de i så fall kan får gula fläckar på bladen

 

Med hjälp av vår interaktiva guide hittar du lätt rätt preparat och dosering. Klicka på bilden så kommer du direkt dit. Du kan också klicka i tabellen längst ner för att direkt gå vidare till ett speciellt preparat

.

.

Dosering

10 ml till 200 liter vatten.

Behandlingen kan återupprepas efter 14 dagar. För effektivast behandling, dosera på morgonen.

Vid regelbunden tillsats av Algo Sol för att förhindra algbildning bör det, doseras med 2-3 veckors mellanrum.

 

Observera - speciell dosering i de här fallen

Tillsätt 10 ml Algo Sol till 1000 liter vatten dagligen under fem dagar om dammen har mycket blågröna alger (ser ut som en flytande matta av alger - en oljeliknande hinna på ytan men vattnet under är relativt klart - ofta med en sötaktig lukt) skall Algo Sol användas med försiktighet eftersom de här typerna av alger kan utsöndra gifter när de dör som är giftiga för dammfiskarna.

 

Observera

I enstaka fall, kan Koi karp reagera negativt på Algo Sol om de redan är svaga. Exempelvis genom sjukdom, medicinering eller dålig vattenkvalité. Om så är fallet skall AlgoSol användas med försiktighet.

Om trädgårdsdammen av misstag överdoseras med Algo Sol, hjälper Pond Balansomedelbart till att neutralisera de aktiva substanserna.

Algo Sol fungerar inte så effektivt om pH värdet ligger tillfälligt eller permanent över 8,6. I vissa fall kan orsaken till grönt vatten vara att det är infusorier (flagellate organisms). Eftersom Algo Sol inte påverkar djur och det här är encelliga organismer och inte alger, så förblir vattnet grönt. Infusorier i dammen, indikerar ofta på dålig vattenkvalité. Vi rekommenderar att ni regelbundet mäter pH, KH och NO3. Det kan enkelt göras med Pondteams Multitest mätstickor.

 

Algo Sol tillsammans med andra produkter

Andra vattenpreparat från Pondteam eller andra märken skall inte användas tillsammans med Algo Sol, eftersom effekten då kan reduceras. De här produkterna kan dock användas dagen efter Algo Sol tillsatts i dammen. Regelbunden användning av torv, halm, halmextrakt och liknande medel med komplexa substanser kan reducera effekten av Algo Sol, Det kan också medföra att vattnet blir brunaktigt.

 

 

OBSERVERA

Alla vattenpreparat är testade och tillverkade med största omsorg och har en beprövad effekt. Då alla trädgårdsdammar är olika, och sekundära effekter möjliga, påtar sig Pondteam inget ansvar för skador i de fallen. Det kan t.ex. gälla döda fiskar eller växter. Alla vattenpreparat ändrar på ett eller annat sätt förhållande i dammen (det är också meningen). Då det är omöjligt att i varje enskilt fall garantera att inget negativt uppstår som följdeffekt, eller indirekt, kan vi inte ta ansvar för de enskilda fallen. Det här gäller speciellt medel mot alger då effekten när alger dör kan påverka vattnet. Vi tar däremot tacksamt emot synpunkter både positiva och negativa för att förbättra medlen i vårt sortiment.