Hem » Vattenpreparat » Behandlande » Algo Stop 100 g

Algo Stop 100 g

Förhindrar trådalger och förebygger nybildning.

Artikelnr: 70205 Kategorier: ,

Beskrivning

Räcker till 3400 liter vatten.

Algo Stop är ett pulver mot trådalger. Det verkar biologiskt och innehåller inte koppar och är oskadligt för fiskar och växter i dammen.

Algo Stop bekämpar de trådalger som sitter fast på stenar, vattenväxter och rötter. Det verkar effektivast när pH-värdet i dammen ligger inom 6,5-8,0.

Trådaglger i dammen

Trådalger är det vanliga namnet på ett flertal olika arter av alger ex.vis ( Ulothrix, nostoc, stigonema och cladophora). Trådalger är vanligt i trädgårdsdammar och kan sprida sig mycket snabbt på kort tid. I svåra fall kväver de växtligheten och reducerar dammfiskarnas rörlighet. Alger som sitter fast och täcker stenar och dammens växter är ett stort problem för många dammägare.

 

Så här bekämpar du trådalger

Det finns i olika sätt att bekämpa trådalger. Det vanligaste är att avlägsna algerna manuellt med en pinne eller kratta. Det är tidsödande, och ibland ett hopplöst arbete.

Algmedel som innehåller gift är ett riskabelt företag då du riskerar att också fiskar och riktiga växter dör. Vattenväxterna är nästan lika känsliga som algerna för de här, i huvudsak kopparbaserade algmedlena.

Den bästa lösningen på algproblem är att skapa riktiga och optimala levnadsbetingelser för dina vattenväxter så de på det sättet tar upp överskottet av näring och konkurrerar ut algerna. Flera års forskning har möjligjort preparatet Algo Stop som förändrar vattnets kemiska värden för att passa riktiga vattenväxter och försämra möjligheterna för alger att växa. Algo Stop påverkar inte fiskar, växter eller andra djur i trädgårdsdammen.

 

Med hjälp av vår interaktiva guide hittar du lätt rätt preparat och dosering. Klicka på bilden så kommer du direkt dit. Du kan också klicka i tabellen längst ner för att direkt gå vidare till ett speciellt preparat

 

OBSERVERA

Alla vattenpreparat är testade och tillverkade med största omsorg och har en beprövad effekt. Då alla trädgårdsdammar är olika, och sekundära effekter möjliga, påtar sig Pondteam inget ansvar för skador i de fallen. Det kan t.ex. gälla döda fiskar eller växter. Alla vattenpreparat ändrar på ett eller annat sätt förhållande i dammen (det är också meningen). Då det är omöjligt att i varje enskilt fall garantera att inget negativt uppstår som följdeffekt, eller indirekt, kan vi inte ta ansvar för de enskilda fallen. Det här gäller speciellt medel mot alger då effekten när alger dör kan påverka vattnet. Vi tar däremot tacksamt emot synpunkter både positiva och negativa för att förbättra medlen i vårt sortiment.

 

 

Så här använder du Algo Stop

  1. Försök alltid att räkna ut vattenvolymen så noggrant som möjlig.
  2. Ta ca 5 liter ljummet vatten i en spann eller vattenkanna och blanda en matsked Algo stop (doseringsmått medföljer) till 325 liter dammvatten. Blanda ordentligt så medlet löses upp. Sprid lösningen över vattenytan gärna med en vattenkanna. Pump- och filteranläggning behöver ej stängas av. Ibland kan vattnet få en mjölkig färg efter doseringen men det försvinner efter ett par dagar och indikerar bara att medlet fungerar.
  3. Upprepa behandlingen ca 1 ggr var 10:de dag i en månad. Den här doseringen resulterar vanligtvis i en klart märkbar förbättring, men på grund av vattnets kemiska beskaffenhet kan det i bland vara nödvändigt att upprepa doseringen oftare.
  4. 100 gr räcker till 3400 liter/vatten