» » Megaflow Oxy 75000

Megaflow Oxy 75000

Beskrivning

Megaflow Oxy är avsedd till att lufta/syresätta större trädgårdsdammar, Koi dammar, samt naturdammar osv. som har dålig syresättning.Förhindrar även isbildning på vintern.

Pumpen placeras nedsänkt i vatten, lämpligen på ett djup mellan 0,3-0,7 m. Kontrollera så att luftinsugsröret sticker upp en bit ovanför vattenytan, så att det inte kommer under vatten om vattenståndet blir högre i dammen.

Megaflow Oxy använder sig av en teknik som kallas Venturi teknik. Det innebär att pumpen drar ner luft genom luftinsugsröret som sticker upp ovanför vattenytan. Pumpen drar då in luft och genom en speciell impeller av propellertyp, mixas luft och vatten som sedan skjuts ut i dammen.
Megaflow oxy passar alla större dammar där det behövs en kraftig luftning. Du förhindrar algbildning, dålig lukt och får mindre flytnate på ytan. Med en Megaflow oxy förbättras vattenkvalitén i alla dammar.

Monteras på ett fast föremål en bit från botten och ca 30 cm under vattenytan. Insugsröret för luft kan regleras med hjälp av en kran så lufttillförseln kan ställas.

Tekniska data

Flöde i l/t

75000

Lämplig dammstorlek, i m2

1000

Utlopp

67 mm

Volt

230 / 50hz

Watt

250

Vikt i kg

12