Stör 15- 25 cm

Passar bäst i större dammar.

Artikelnr: 80320 Kategori:

Beskrivning

Latinskt namnet är: Acipenser
Familj: Acipenseridae
Storlek: Varierande beroende på art.

Vanliga arter i handeln
Sterlett
Sibirisk stör
Diamantstör
Albinostör

De flesta som hör talas om stör tänkar antagligen på den Ryska kaspiska stören och kaviar vilket är något helt annat än stör till trädgårdsdammar.

Den stör som dammägaren kan ha i sin trädgårdsdamm är odlade hybrider som främst används till matfisk. Den växer snabbt och kan bli mer än 1 meter lång om dammen är tillräckligt stor.

Stören vill ha en lugn omgivning då den annars har svårt att få tillräckligt med mat. Den tycker om att söka föda på botten och i naturen är olika snäckor och musslor en stor del av deras föda. Vi har speciellt sjunkande störfoder. Små störar har ibland svårt att klara sig då de lätt blir offer för fåglar och katter. De kan också trassla in sig i trådalger och då ha svårt att komma loss. Vill du ha stör i dammen är det viktigt att den får mat även på vintern. Det är en äkta kallvattenfisk som äter hela året. Stör i dammen kan bli mycket tillgiven och komma upp och äta ur handen. Det finns flera olika sorter i handel.

Stören finns på CITES listan vilket kräver att återförsäljaren har dokumentation var den kommer från.