Hvilken tykkelse skal folien have?

För mindre trädgårdsdammar är 0,5 mm dammfolie i PVC tillräckligt. Tänk på att göra ett riktigt underarbete gärna med skyddsmatta. Är det en större damm är det EPDM gummimatta som gäller. Gummimattan är formbar, påverkas inte av solens UV strålar, är okänslig mot temperatursvängningar. Pondteams gummimatta är 0,8 eller 1,0 mm tjock, mycket slitstark och innehåller inga antimögelgifter som ex.vis gummimattor för tak kan göra. Vår gummimatta är certifierad av olika miljöorganistaioner och det bästa miljövalet

 

Hvilken størrelse pumpe?

I nomala fall skall pumpen cirkulera vattnet i dammen ca 1-2 ggr i timmen. Tänk på att vid vattenfall är höjden vattnet skall pressas till avgörande vid val av storlek. Ett annat val du bör göra är om det är en fontän eller filterpump du behöver. Fontänpumpen behöver i de flesta fall inte vara så stor då det inte behövs lika mycket vatten för att få en fin fontän. Är det ett vattenfall eller bäck du vill ha är våra Vortech pumpar det optimala valet. Är gjorda för att skyffla mycket vatten på ett energissålt sätt, finns i många storlekar. Är det mycket stora flöden finns Superjet pro som har hela 12 meters lyfthöjd.

 

Er cirkulation vigtigt?

Ingenting är viktigare i en trädgårdsdamm än cirkulation i vattnet. Cirkulationen ökar syrenivån i vattnet så nedbrytningen blir bättre. En stor orsak till alger är stillastående vatten där alger frodas. Det är viktigt att det inte bildas “döda” zoner utan en pump eller luftpump är en bra metod att sätta fart på vattnet. Pondteam har många cirkulationspumpar men också syrepumpar som kan hålla vattnet i rörelse.

 

Vandet er grønt, hvad gør jeg?

Grönt vatten beror på svävalger och är normalt tidigt på våren men skall försvinna inom ca 14 dagar. Är gröngrumlingen tillfällig kan du tillsätta Aqua Clear som klumpar ihop algerna så de kan avlägsnas med en håv efter någon dag. Aqua Clear innehåller inga farliga kemikalier och är inte farligt för fiskar och andra djur. Aqua Clear fungerar bäst om pH värdet ligger mellan 6,5-8,0
För garanterat resultat är UV-C enheter den bästa lösningen. Se nästa fråga.

 

Hvordan fungerer UV-C? 

UV-C (ultraviolett) är ett ett ljus som avges från ett speciellt lysrör. Vatten passerar runt om lysröret som sitter inneslutet i ett kvartsrör och belyses av UV-C ljuset. När svävalger eller bakterier passerar, förstörs deras DNA, och algen eller bakterierna dör. De kan därefter fångas upp och brytas ned i ett Biofilter. UV-C är ofarligt för fiskar och andra djur i dammen eftersom det bara är alger och bakterier som finns fritt i vattnet och passerar lysröret som påverkas.

 

Overvejelser ved valg af UV-C

 Viktigt är att det är utrustat med den senaste generationens UV-C lysrör som räcker ett helt år. Röret skall vara lätt att byta och inte minst också kvartsröret måste lätt kunna bytas ur. Våra nya UV-C enheter är lätta att plocka isär. De levereras kompletta och behöver bara kopplas över en jordfelsbrytare. Enklare kan det inte bli.

 

Hvilket filter skal jeg vælge?

Ett biofilters uppgift är att bryta ned överskottsnäring, och filtrera vattnet mekaniskt. Samtliga våra filter är enkla med effektiva filtermaterial och rejäl volym. De är lätta att sköta, flera modeller har en enkel backspolningsfunktion så de inte behöver öppnas för rengöring. Vill du kunna dölja ditt filter sidan om dammen är de nya tryckfiltrerna i Bioclearserien enkla. Den smarta backspolningsfunktionen med rengöringshandtag gör att du slipper öppna filtret när det skall rengöras. Har du en större damm med mycket fisk skall du titta på PowerBead som klarar stora koidammar.

 

Hvorfor skal man teste vandet?

Många problem i en damm, främst för fiskarna är direkt beroende av vattenkvalitén. Att lära sig lite om vattenkvalité är därför viktigt för seriösa ägare av en damm. Dammens biologiska filtersystem är gjort för att ge de olika bakterierna som behövs i nedbrytningsprocessen optimala villkor.

När en damm är ny finns inte de nödvändiga nedbrytningsbakterierna i tillräcklig mängd vilket gör att det kan byggas upp farliga nivåer av avfallsämnen som inte bryts ned. Fisken kan i extrema fall dö på mycket kort tid.

Att regelbundet testa vattnet även i etablerade dammar är nödvändigt för att upptäcka om något håller på att gå fel. Du upptäcker då tidigt om något i nedbrytningen inte fungerar, om det finns risk för alger eller fisken lever farligt. Du bör testa vattnet minst 1 gång var 14:de dag, gärna oftare.

 

Forskellige trin i nedbrydnings-processerne

Ammonium är ett ämne i den biologiska nedbrytnings-processen som måste brytas ned snabbt eftersom fisk och andra djur dör när koncentrationen blir för stor. Ammonium produceras av fisken, genom gälarna men även växter, fiskmat och andra djur ger upphov till ammonium. I en damm som fungerar bryts ammonium ned genom syrekrävande nitrosomas bakterier i ett andra steg till nitrit.

Ammonium finns i vatten i två former. Fri ammonium är mycket giftigt för fisk. Den bundna formen är inte lika farlig men måste avlägsnas.

Ammonium i vattnet har flera skadliga effekter på fisk. Fisken har svårt att reglera vätskebalansen genom skinnet. Gälarna skadas så fisken inte kan få syre. Om vattnet får höga halter av ammonium hjälper bara stora frekventa delvattenbyten, tills filter och den naturliga nedbrytningen kommer igång vilket kan ta flera månader.

 

Hvad er Nitrit?

När ammonium bryts ned bildas som nästa nedbrytningsprocess nitrit. Om nitrithalten stiger i dammen blir läget allvarligt för fisken.

Nitrit angriper fiskens slemskikt och fisken visar symtom på irriterat skinn genom att ex.vis skrubba sig mot stenar, hoppa högt och simma snabbt alldeles under ytan. Symtomen är lätt att förväxla med parasitangrepp. Nitrit har också allvarliga konsekvenser för fiskens blod. Blodet blir brunaktigt. Nitrit förstör de röda blodkropparna i fisken. Vid snabba åtgärder kan fisken tillfriskna.

Om du vid testning upptäcker nitrithalter mer än ca 0.1 mg/liter vatten hjälper bara snabba stora vattenbyten och tillsats av nedbrytningsbakterier t.ex. Bio Stabil.

Nitrit bryts i normala fall snabbt ned av syrekrävande nitrobacter bakterier till nitrat som växterna använder som näring.

 

Hvad er Nitrat?

Nitrat är den sista produkten i dammens biologiska nedbrytningsprocess och är inte speciellt farligt för fisk. Växterna tar upp nitraten och använder den som näring. Finns det mycket nitrat i vattnet indikerar det att det finns risk för algexplosioner eftersom de växter och filter som finns i dammen inte klarar av att bryta ned nitraten i tillräcklig mängd. Alger som också är växter har då en stor näringsdepå att ta från. För att förhindra att nitrat bildas i stora mängder är det viktigt att du lägger zeolith i filtret. Zeolit binder ammonium och nitrit vilket innebär att det inte bildas nitrat som är slutprodukten i det naturliga kretsloppet.

 

Hvad menes der med pH?

pH är ett mått på vattnets surhet. pH 7 kallas neutralt, är värdet lägre än 7 är vattnet surt, värde över 7 kallas alkaliskt. Normalt skall dammens pH värde vara mellan 6.5-8.0. pH värden som håller sig inom ovan nämnda värden är normalt inga problem att hålla i dammen. Du bör dock veta att vid pH värden över 7.0 och stigande temperaturer finns det risk att halten av fri ammonium ökar i dammen. Det är mycket farligt för fisken i dammen. Du skall därför testa vattnets pH värde regelbundet.

Har du mycket växter eller råkat ur för en algblomning kan du råka ut för stora svängningar i pH värdet. En konsekvens av fotosyntesen kan orsaka att växterna på dagen tar upp koldioxiden i vattnet, det gör att bikarbonat och andra karbonater med höga pH värden får pH att stiga under dagen. På natten när det bildas ny koldioxid sjunker pH värdet igen. För större fiskar utgör det här ofta inga problem men däremot små fiskar kan bli stressade och dö av bakterie och svampangrepp.

 

Skal der tilsættes ilt i dammen?

Alla vet att syre är livsviktigt för alla levande organismer. Naturligtvis gäller detta också fiskarna i dammen. Kallt vatten håller syret betydligt bättre än varmt vatten. Det bästa sättet att hålla syrebalansen på en optiamal nivå är genom en syrepump. Luftbubblorna som stiger från syrestenen gör att vattnet lätt tar upp syre både genom kontakten mot bubblorna men ännu mer genom ytvattencirkulationen. Luftpump är bra att ha både på vintern och sommarnen

Plejemidler