Det kan ofta vara ett svårt beslut om man skall ta in fisken eller låta dem stanna ute. Vintern är alltid en påfrestning för fisken men ofta klarar de utmärkt att gå kvar i dammen även under vintern. Det kan vara svårt att ordna utrymme för fisken inomhus under vintern och då är enda alternativet att låta dem gå kvar ute. Följer du våra råd så har du gjort vad du kan för att fisken skall klara vintern.

Fisk behöver en viloperiod, och går de kvar i dammen över vintern blir de både starkare och får mer färg under säsongen. Fisken är växelvarm vilket innebär att när det blir kallare i vattnet minskar de också aktiviteten, De går inte i dvala men rör sig mindre när det är kallt. För däggdjur går mycket av den förbrukade energin åt att hålla temperaturen stabil under kyla och de behöver därför mat. Eftersom fisken inte behöver energi för att hålla en stabil temperatur förbrukar de också väldigt lite energi. De äter inte, och släpper då ut mindre avfallsämnen som nedbrytningen skall ta hand om.

Ibland läser man att exempelvis koi inte tål temperaturer under ca 4 C. Detta är en av de myter som gärna återfinns på nätet. Koi är en karpfisk som inte skiljer sig mycket från ex.vis spegelkarp och andra sorter som lever vilt i Sverige. I en damm är populationen högre än i naturen och det gör att fisken blir känsligare. Det beror på att sumpgaser som fisken avger måste luftas ur dammen eftersom det annars påverkar vattenkvalitén. Andra orsaker kan vara stora mängder grodor som övervintrar i dammen. Börjar de dö kan vattnet förgiftas och påverka fisken. Löv och annan biomassa bidrar också till att vattenkvalitén sjunker.

Den första åtgärden du alltid bör göra, innan vintern kommer, är att avlägsna så mycket organiskt material från botten som möjligt. Löv som fallit ner skall tas bort så noggrant som möjligt. Det är inte skadligt med enstaka löv men det får inte ligga som en tjock matta. Du riskerar då syrebrist och fiskdöd under vintern när löven börjar brytas ner och avge humussyror som sänker pH värdet till i värsta fall, farliga nivåer.

Har du tillsatt salt måste det göras ett större vattenbyte för att spä ut salthalten. Salt sänker temperaturen i dammen eftersom fryspunkten blir lägre. Du skall också tänka på var du placerar syrestenar. Det är viktigt att det inte bildas döda zoner där vattnet inte rör sig. Syrestenar placeras på ca 40-50 cm djup i mindre dammar där du använder små luftpumpar max modell 540. Är dammen större, och du har en kraftigare luftpump minst modell 1680 kan syrestenen placeras på ca 70 cm djup.

Har du fiskar som är sjuka eller dåliga skall de avlägsnas innan vintervilan. Den största risken med vinterförvaring är att en fisk dör utan att man märker det (ligger ex.vis dold under isen) och börjar ruttna, så vattnet förgiftas. Det är därför viktigt att de fiskar som skall övervintra är i topptrim när vintern börjar.

När vintern närmar sig stänger du av vattenpumpar, filter och UV-C enheter. Filtren gör ingen nytta när temperaturen sjunker och det blir lätt isbildning så de fryser sönder. Tänk på att frostskador inte omfattas av några garantier och inte heller följdskador som det orsakar. De nyttiga bakterier som finns i filter kommer ändå minimeras i antal när kylan kommer och överlever inte vintern. det är bättre att rengöra filtermaterialet och göra en ordentlig service på filtret så allt är klart när våren kommer. Nyttiga bakterier finns kvar i dammen och växer snabbt till när temperaturen stiger på våren. Vattenfall skall stängas av, så inte isen gör att vattnet kan ta en oväntad väg och rinna utanför dammen. Det absolut bästa är att ha igång en luftpump under hela vintern.

Syrepumpen placeras torrt men kallt och skall gå hela vintern. När du tillsätter luft sjunker vattentemperaturen snabbare än normalt, men inte lägre än den hade gjort även utan luft. Värmen från botten räcker för att kompensera kylan från luftbubblorna.
Luftbubblorna håller en vak öppen, men om temperaturen är låg en längre tid fryser det även över syrestenen och bildar en isbubbla. Detta är inte skadligt eftersom luften läcker ut och du får en bra syreväxling. Du behöver inte slå hål på isen, men gör gärna ett litet hål så du kan kontrollera att det kommer luft. Snö som kommer på isen kan du låta ligga kvar. Det ger ett lugnare klimat för fisken och hjälper till att isolera dammen mot kylan. Mätningar som gjorts visar att isen sällan blir tjockare än 20-25 cm i en damm med ordentlig syreväxling.

En sak som ofta förbises är, att när isen smälter på våren, snabbt göra ett delvattenbyte. Smältvatten från isen, snö som ligger på sidorna och vatten som spolas ner har ofta dålig buffertverkan och när temperaturen sen stiger är det inte ovanligt med en pH chock. Vattnets pH värde sjunker och nitrithalten stiger. Det kan orsaka fiskdöd när man tror att allt gått bra. Ett delvattenbyte och tillsats av ex.vis pondbalans eliminerar risken. Mikobakterier bör dock inte tillsättas förrän temperaturen stigit till ca 10 grader eftersom de fungerar och utvecklas dåligt i lägre temperaturer.

Följer du de här råden, har du gett dina fiskar de bästa förutsättningarna att klara vintern utomhus i dammen. Vi har själva använt metoden under många år, utan problem, men varje dammägare måste själv avgöra hur han eller hon skall göra.

PondTeam kan naturligtvis inte ta något ansvar i varje enskilt fall, utan detta är generella råd som visat sig fungera och få dina fiskar att må bra.