UV-C

Vad UV-C ljus hjälper mot:

UV-C ljus tar bort svävalger (grönt vatten).

Du får ett klart vatten om UV-C dosen doseras riktigt.

Det kan i vissa fall användas mot parasiter och bakterier. Vattnet skall då passera långsamt och UV-C ljuset skall överdimensioneras.

Vad UV-C ljus INTE hjälper mot:

Det dödar inte trådalger.

Det är inget filter i den meningen att vattnet filtreras och blir biologiskt bättre.

Det påverkar inte filtermaterialet eller dammens biologiska miljö eftersom det är endast det vatten som passerar UV-C ljuset som påverkas. De flesta nyttiga bakterier är inte frisimmande utan sitter i filtermaterial, på dammens kanter och i bottenmaterialet och påverkas därför inte.

UV-C enheter

UV-C ljus är något alla bör ha till sin damm, för att minska svävalgerna och på så sätt få klarare vatten.

Pondteam har UV-C enheter till alla trädgårdsdammar från små enheter till avancerade enheter för dig med stora dammar eller mycket Koi fiskar i dammen.

Våra UV-C enheter är enkla att ansluta till ditt filtersystem. Sedan ska det endast anslutas över en jordfelsbrytare till elnätet.

UV-C lampor

Lägg in bild på lamporna som finns på nuvarande hemsidan.

UV-C lamporna är av bra kvalité och de nyare modellerna som vi benämner som HQ lampor, är tillverkade i kvartsglas. UV-C lampan bör bytas regelbundet för bäst effekt.

Vi har flera modeller av UV-C lampor/rör i vårt sortiment.

Bilden ovan visar vilken typ av sockel som tillhör respektive produktnr.

UV-C lampan/lysröret i filter och UV-C enheter bör bytas 1 ggr / år.

Normal livslängd på ett UV-C lysrör är ca 8000 timmar. Även om det lyser går kapaciteten snabbt ner och vattnet blir grönt. Blir vattnet grönt trots att ditt UV-C ljus fungerar bör du göra en enkel felsökning.

Felsökningsschem:

1. Är UV-C lampan bytt?

2. Kontrollera att kvartsröret är rent. Kvartsröret är det glasrör där UV-C lampan sitter nedsänkt i. Är det smuts på kvartsglaset kan inte UV-C strålarna tränga igenom smutsen och vattnet blir grönt. Det är viktigt att du lyfter ur hela kvartsglaset så du kan göra rent det på utsidan.

3. Kontrollera att UV-C enheten är avsedd för det pumpflöde du har. För starkt flöde genom UV-C enheten kan göra att belysningstiden blir för kort och vattnet trots allt förblir grönt. Försök att sänka flödet genom UV-C enheten.

Pondteams nya UV-C enheter (tex. UV-C 9W enhet Pond Friend) har en förbikoppling så du enkelt kan reglera flödet.

4. Är UV-C enheten avsedd för den vattenvolym du har i dammen. Tänk på att mycket fisk, ökar kraven på ditt UV-C.

Det finns några olika typer av UV-C lampor/lysrör.

PL-S lampor

PL-S är beteckningen på modellen på lampans sockel.

PL-S lampa är en av de vanligaste UV-C lamporna. Passar till våra multimax, powerclear, biostep, PondFriend men även andra märken som Hozelock, Gardena och Oase. Tänk på att få rätt watt tal. Lamporna är olika långa så en starkare lampa passar inte i kvartsglaset med ett watt tal den inte är avsedd för.

Våra nya HQ2 lampor är med PL-S sockel. De är beprövade kvalitétslampor som passar de flesta märken. En sak som skiljer en HQ2 lampa är att även lampglaset är av kvartsglas. Normalt är själva lampglaset vanligt glas vilket hindrar UV-C strålningen. Vi har därför valt att ha kvartglas även i lampan för att få optimal UV-C strålning.

Lysrör till UV-C Jumbo

UV-C enheten med namn Jumbo har en annan typ av utformning på sina UV-C lysrör. Som ni ser på bilden nedan är sockeln av en annan modell

Lampor till Cyklonfilter

Vi har tidigare haft en modell av filter med inbyggt UV-C som heter Cyklon. Även om det filtret inte längre finns i vårt sortiment, har vi givetvis kvar reservdelar, såsom UV-C lampor.

Kvartsglas

Äkta kvartsglas omsluter lampan och släpper igenom 89% av UV strålarna.

I kvartsglaset placeras själva UV-C lampan/röret.

Kvartsglaset behöver rengöras med jämna mellanrum, för om det är beläggning på det, verkar UV-C ljuset sämre.

Kvartsglas finns i alla UV-C enheter, filter och pumpar som har en UV-C lampa. Det är viktigt att veta vilken modell på UV-C enhet / filter / pump man har, när olyckan är framme och ett kvartsglas går sönder och behöver ersättas. Detta då kvartsglasen ofta är olika till olika modeller, så vet man inte vilken modell man har kan det vara klurigt att få rätt kvartsglas.