Fiskar / Foder / Medicin

Fiskar

 

Det finns ingenting som ger en damm mer liv än fiskar.

Nästan ingen damm är för liten för att ha fisk i. Det gäller bara att ha lite grundläggande kunskap om fiskens behov. Det finns fiskar som passar alla från den glade amatören till det fullfjädrade poffset.

Redan när du bygger dammen skall du tänka till och förbereda för fiskar. Det finns flera olika sorter som är lämpliga för trädgårdsdammen. De inhemska sorterna bör dock få gå kvar i naturen. De odlade sorterna är framavlade för att synas och har därför ofta lysande färger som ligger långt från  ursprungsformen.

Dammens djup bör vara minst 50 cm och gärna djupare. Skall fisken gå ute över vintern skall djupet ökas till minst 70 cm. En pump för cikulationen är också en god ide och filter gör vattnet rent och klart. Är Koi ditt stora intresse och om du vill få fram deras bästa färger måste du satsa på stora filter och rejäla pumpar. Naturligtvis kan du ha Koi även i mindre dammar men de blir då aldrig så fina

Den bästa fisken för nybörjaren eller om du bara vill ha liv i dammen är utan tvekan Guldfisken.

Fiskfoder

Bra mat till dina fiskar är väldigt viktigt. Lika viktigt som att ge rätt mat, är att ge i rätt mängd.

Pondteam har ett bra sortiment fiskfoder till dammfiskar. Det finns olika fodertyper till de olika fiskarterna. Detta då t.ex växande Koi karpar behöver foder med bra protein och vitamier medan guldfisk behöver mer fibrer.

Då fisken är växelvarm beror fodermängden mycket på temperaturen i dammen. När temperaturen sjunker under ca 8 grader slutar de flesta fiskar att äta och skall inte matas mer. Bilden ger en fingervisning av hur matningen görs under året men det viktigaste är att du själv noterar hur fisken äter. Sluta mata när fisken inte är intresserad av mat mer.

Stören omfattas inte av nedanstående råd, utan där bör ni följa recommendationer som ges för den. Klicka här för att komma till information om Stören.

Medicin

Pondteam har ett brett sortiment av fiskmediciner.

Ni kan läsa mer om våra produkter antingen här på hemsidan under de olika typerna av fisksjukdomar eller så finner ni information i vår katalog. Vilken ni kan ladda ner eller beställa från hemsidan, eller hitta hos våra återförsäljare.

Önskar ni läsa mer om de olika medicinerna kan ni klicka här, för att komma till bruksanvisningen för Mediciner och Vattenpreparat.

 

Var uppmärksam på om fisken bleknar eller gnider sig mot botten eller växter. Håll koll efter fenor som fälls ihop. Det är ofta tecken på dålig vattenkvalité eller sjukdom. Märker du att fisken slutar äta skall du iakta den och se så att den inte blivit sjuk.

Om era fiskar blir sjuka försök ställa diagnos fortast möjligt. Bilden visar vanliga symptom. Du kan också se i dammguiden under symtom

 

Via huvudmenyns ”Dammguide”, kan ni komma till ”Doserare/Symtomguide”, där ni kan finna information om både fisksjukdomar och hur de kan behandlas.

Är bara enstaka fiskar sjuka, bör de behandlas utanför dammen i ett särskilt kärl. Vi vill i det här sammanhanget påpeka att det alltid är säkrast att ha nya fiskar i karantän innan de sätts ut i en befintlig damm

Att tänka på vid medicinering

Det är viktigt att känna till dammens volym när du doserar fiskmediciner. Dosera enligt anvisningen på paktetet. Efter medicinering bör du ha minst 7 dagars mellanrum innan kuren ev. upprepas. Medicinerna verkar bäst i temperaturer över 16 C.

Använder du Biofilter med UV-C bör UV-C enheten släckas under behandlingen.
Fisk är nästan alltid bärare av olika fisksjukdomar som bryter ut när förutsättningarna är de rätta. Det vill säga vid dålig vattenkvalité eller häftiga temperatursvängningar. Det är därför viktigt att kontrollera vattnets pH och nitrit värden regelbundet.

Vid isättning av nya fiskar skall dessa vänjas långsamt till det nya vattnet, för att göra miljöbytet så skonsamt som möjligt för dem.

Så här alerta ska friska fiskar vara, när maten landat i dammen.