Skimmer

En stor orsak till grumligt vatten och alger är skräp som blåser ner i dammen eller alger som flyter upp och lägger sig på ytan. Det är viktigt att få bort sådant samt att cirkulera ytvattnet. Ett effektivt sätt är att installera en skimmer. PondTeam har ett stort urval skimmers som är lämpliga i olika dammar. De enklaste med inbyggd pump som flyter på ytan är enkla att installera. Det är bara att lägga skimmern i dammen och i med kontakten. De lite större som är avsedda för ex.vis koidammen är lite mer avancerade och med den nya promodellen som klarar det mesta har de riktiga entusiasterna fått en ny favorit.

En skimmer fungerar med hjälp av en pump. Ytvattnet sugs med hjälp av pumpen genom en filterkorg. Skräpet som flyter på ytan fastnar i filterkorgen som är enkel att tömma när den börjar bli full.

Med skimmern får du bort löv och frömjöl, som annars hade sjunkit till botten i dammen och bildat näring, som i sin tur kan leda till algtillväxt.

Skimmern ger även en jämnare temperatur och mer syre i dammen. Dettta då ytvattnet som är varmast kommer att dras ner i dammen genom skimmern och på så sätt blir temperaturen jämnare. Syresättningen förbättras då syre dras ner med ytvattnet via skimmern och syresätter på så sätt vattnet nere i dammen.

Vi har olika modeller på skimmrar, som ni kan se i listan nedan

Den flytande modellen är lämplig för mindre dammar. En pump i botten av skimmern pumpar vatten genom en sil där löven fastnar. Korgen töms enkelt.

Den stående skimmern placeras på botten av dammen. Foten fylls med sten så den står stadigt. Onsuget från pumpen kopplas till skimmern.

Vår bästa skimmer. Grävs ner sidan om dammen och förbinds genom en genomföring. Em pump placeras i skimmern.