Undervattensväxter

Det här är en väldigt viktig grupp av vattenväxter. De tar all sin näring från vattnet och minskar då näringstillgången i vattnet. Fisk och även andra djur tycker om att gömma sig. De bidrar till mångfalden i dammen.

Urticularia vulgaris (Vattenbläddra)
Urticularia vulgaris (Vattenbläddra)

Fångar smådjur med blåsor på bladen gula blommor. Vattenbläddran är fritt flytande. Den tillhör kategorin örter. Den har långa skott med blad som är ljusgröna eller lite brunaktiga. Bladflikarna är hårfina och täckta med fångstblåsor. Det är med dessa som … Read More

Ranunculus aquatilis (Vattenmöja)
Ranunculus aquatilis (Vattenmöja)

Finflikiga undervattensblad,gulvita blommor, kalkälskande. Vattenmöja växer ofta i täta bestånd, De finflikiga bladen växer från botten i täta rankor och kan ibland flyta på ytan. Vattenmöja får en vit blomma som kan växa ca 5 cm över vattenytan. Härdigheten är … Read More

Nymphoides peltata (Sjögull)
Nymphoides peltata (Sjögull)

Runda flytblad och klargula blommor. Starkväxande. Sjögull är en tätväxande undervattensväxt som får små dekorativa näckrosliknande blad som snabbt täcker vattenytan. Små näpna gula blommor som när den trivs kommer i stort antal. Sjögullen passar utmärkt i små tunnor, fat … Read More

Nuphar lutea
Nuphar lutea

”Vanlig gul näckros”!

Nitella spec (Kransalg)
Nitella spec (Kransalg)

Kransalg som växer kraftigt vid rätt förhållanden. Nitella är en alg men ser ut som en vanlig vattenväxt. Den har en stor yta och är därför bra som vattenrenare. Nitella trivs faktiskt bäst i ganska näringsfattigt vatten och hjälper till … Read More

Myriophyllum Proserpinacoides (Skönslinga)
Myriophyllum Proserpinacoides (Skönslinga)

Mindre blad med röda stjälkar växer långsammare. Skönslingan är en mer långsamväxande myriophyllum art. Den har relativt grova, rödaktiga stjälkar. De vackra stänglarna sticker upp över vattenytan i täta klasar. Skönslinga kan planteras i bottenlagret men också läggas ut löst … Read More

Myriophyllum proprium (Barrslinga)
Myriophyllum proprium (Barrslinga)

Långa barrliknande blad, snabbväxande. Liksom alla myriophyllum arter vi har i sortimentet är också den här lämplig i dammen. Den är en bra vattenrenande växt eftersom den växer snabbt. Den kan planteras ner till ca 100 cm djup men trivs … Read More

Myriophyllum aquaticum (Storslinga)
Myriophyllum aquaticum (Storslinga)

Vacker fin bladig slinga som sticker upp bladen över ytan, snabbväxande. Storslingan är en trevlig och mycket dekorativ växt för sumpzonen och ner till ca 100 cm djup. Den växer snabbt och är därför en bra vattenrenande växt. Den täcker … Read More

Hydrocotyle vulgaris (Spikbald)
Hydrocotyle vulgaris (Spikbald)

Cirkelrunda mörkgröna blad. Sprider sig snabbt med utlöpare. Spikblad är en tålig flerårig ört som också växer vilt i södra Sverige. De lite flikiga mörkt gröna bladen växer upp eller lägger sig på vattenytan. Planteras grunt eller mycket fuktigt. Passar … Read More

Hydrocotyle natans (Spikblad)
Hydrocotyle natans (Spikblad)

Rundflikiga undervattensblad och vita blommor.

Hottonia palustris (Vattenblink)
Hottonia palustris (Vattenblink)

Finflikiga undervattensblad, vitrosa blommor. Vattenblink trivs i en näringsrik jord. Den bildar täta vackra bestånd under vattnet och sticker sen upp ett par centimeter. Får talrika små vita blommor. Övervintras på plats i dammen om den står på minst 30 … Read More

Hippuris vulgaris (Hästsvans)
Hippuris vulgaris (Hästsvans)

Vackra skott som sticker dekorativt upp över ytan. En av våra favoriter är Hästsvansen. Den julgransliknande stängeln växer ovanför ytan ca 10-30 cm. Bra härdighet. Medelstark tillväxt: Planteringsdjup 10-50 cm.

Eleocharis acicularis (Nålgräs)
Eleocharis acicularis (Nålgräs)

Ljusgröna nålliknande blad. Bildar en tät grön matta, tålig och anpassningsbar.

Egeria densa (Vattenpest)
Egeria densa (Vattenpest)

Smala slingrande växter ca 2 cm breda. Mörkgröna blad ca 0,5cm breda.

Egeria crispa (Krusbladig vattenpest)
Egeria crispa (Krusbladig vattenpest)

Liknar vanliga vattenpesten men krusbladiga blad.

Crassula recurva (Vattencrassula)
Crassula recurva (Vattencrassula)

Bildar täta bestånd, en effektiv kvävesamlare och utmärkt kanttäckare. Vattencrassulan är en mycket bra undervattensväxt. Det är en bra vattenrenande växt genom sitt snabba växtsätt. Den växer med tunna stjälkar där det bildas täta motstående ljusgröna bladpar. Den kan placeras … Read More

Ceratophyllum demersum (Hornsärv)
Ceratophyllum demersum (Hornsärv)

Långa finflikiga skott, flyter fritt utan rötter. Utmärkt vattenrenare, tålig och härdig. Hornsärv är en växt som består av slingor, Den fleråriga vattenväxten kan bilda stora bestånd under vattnet. Den blommar under vattnet på sensommaren. Hornsärven kan man hitta i … Read More

Aponogeton distachyus (Vattenax)
Aponogeton distachyus (Vattenax)

Vita, vaniljedoftande blommor vår och höst, går i sommarvila. Aponogeton distachys eller på svenska vattenax kommer ursprungligen från Sydafrika men är trots det härdig i Sverige så länge det inte bottenfryser. Liksom alla aponogetonsorter växer den från en lök. Den … Read More