Undervattensväxter

OBSERVERA: Pondteam har slutat odla och sälja undervattensväxter. Sidorna finns kvar som information om bra växter. Köp vattenväxter från våra Återförsäljare.

Det här är en väldigt viktig grupp av vattenväxter. De tar all sin näring från vattnet och minskar då näringstillgången i vattnet. Fisk och även andra djur tycker om att gömma sig. De bidrar till mångfalden i dammen.

Ranunculus aquatilis (Vattenmöja)
Ranunculus aquatilis (Vattenmöja)

OBSERVERA: Pondteam har slutat odla och sälja undervattensväxter. Sidorna finns kvar som information om bra växter. Köp vattenväxter från våra Återförsäljare.   Finflikiga undervattensblad,gulvita blommor, kalkälskande. Vattenmöja växer ofta i … Läs mer

Nuphar lutea
Nuphar lutea

”Vanlig gul näckros”!

Nitella spec (Kransalg)
Nitella spec (Kransalg)

OBSERVERA: Pondteam har slutat odla och sälja undervattensväxter. Sidorna finns kvar som information om bra växter. Köp vattenväxter från våra Återförsäljare.   Kransalg som växer kraftigt vid rätt förhållanden. Nitella … Läs mer

Myriophyllum Proserpinacoides (Skönslinga)
Myriophyllum Proserpinacoides (Skönslinga)

OBSERVERA: Pondteam har slutat odla och sälja undervattensväxter. Sidorna finns kvar som information om bra växter. Köp vattenväxter från våra Återförsäljare.   Mindre blad med röda stjälkar växer långsammare. Skönslingan … Läs mer

Myriophyllum proprium (Barrslinga)
Myriophyllum proprium (Barrslinga)

OBSERVERA: Pondteam har slutat odla och sälja undervattensväxter. Sidorna finns kvar som information om bra växter. Köp vattenväxter från våra Återförsäljare.   Långa barrliknande blad, snabbväxande. Liksom alla myriophyllum arter … Läs mer

Hydrocotyle vulgaris (Spikbald)
Hydrocotyle vulgaris (Spikbald)

OBSERVERA: Pondteam har slutat odla och sälja undervattensväxter. Sidorna finns kvar som information om bra växter. Köp vattenväxter från våra Återförsäljare.   Cirkelrunda mörkgröna blad. Sprider sig snabbt med utlöpare. … Läs mer

Hottonia palustris (Vattenblink)
Hottonia palustris (Vattenblink)

OBSERVERA: Pondteam har slutat odla och sälja undervattensväxter. Sidorna finns kvar som information om bra växter. Köp vattenväxter från våra Återförsäljare.   Finflikiga undervattensblad, vitrosa blommor. Vattenblink trivs i en … Läs mer

Hippuris vulgaris (Hästsvans)
Hippuris vulgaris (Hästsvans)

OBSERVERA: Pondteam har slutat odla och sälja undervattensväxter. Sidorna finns kvar som information om bra växter. Köp vattenväxter från våra Återförsäljare.   Vackra skott som sticker dekorativt upp över ytan. … Läs mer

Eleocharis acicularis (Nålgräs)
Eleocharis acicularis (Nålgräs)

Ljusgröna nålliknande blad. Bildar en tät grön matta, tålig och anpassningsbar.

Egeria densa (Vattenpest)
Egeria densa (Vattenpest)

Smala slingrande växter ca 2 cm breda. Mörkgröna blad ca 0,5cm breda.

Egeria crispa (Krusbladig vattenpest)
Egeria crispa (Krusbladig vattenpest)

Liknar vanliga vattenpesten men krusbladiga blad.

Crassula recurva (Vattencrassula)
Crassula recurva (Vattencrassula)

OBSERVERA: Pondteam har slutat odla och sälja undervattensväxter. Sidorna finns kvar som information om bra växter. Köp vattenväxter från våra Återförsäljare.   Bildar täta bestånd, en effektiv kvävesamlare och utmärkt … Läs mer

Ceratophyllum demersum (Hornsärv)
Ceratophyllum demersum (Hornsärv)

OBSERVERA: Pondteam har slutat odla och sälja undervattensväxter. Sidorna finns kvar som information om bra växter. Köp vattenväxter från våra Återförsäljare.   Långa finflikiga skott, flyter fritt utan rötter. Utmärkt … Läs mer

Aponogeton distachyus (Vattenax)
Aponogeton distachyus (Vattenax)

OBSERVERA: Pondteam har slutat odla och sälja undervattensväxter. Sidorna finns kvar som information om bra växter. Köp vattenväxter från våra Återförsäljare.   Vita, vaniljedoftande blommor vår och höst, går i … Läs mer