Vattenpreparat

.

I vårt sortiment har vi olika preparat som tillsammans med rätt filter och pump, hjälper dig att hålla en bra balans i din damm, eller hjälper dig rätta till balansen om något händer.

Växter och fiskar trivs som bäst i en damm som är i balans, alltså när dammen har som minst behov av att vattenpreparat tillförs.

Det kan finnas många olika orsaker till att det blir obalans i en damm, det viktiga är att börja felsöka. Göra vattenprover med tex. Multitest mätstickor är en bra början. När orsaken till problemet funnits kan ni börja behandla det.

Med hjälp av vår Dammguide så hittar du lätt rätt preparat och dosering. Dammguiden återfinns i huvudmenyn på hemsidan.

Vi har valt att dela upp våra vattenpreparat i:

Förebyggande

Genom att använda Pondteams vattenpreparat så kan du minska risken att din damm drabbas av obalans.

Växter och fiskar mår bäst när dammen är i balans och det är även då dammen kräver minimal skötsel.

Balanserande

Det är många faktorer som kan vara en bidragande orsak till varför din damm kommer i obalans. Det viktiga är att försöka finna orsaken och behandla mot den.

Alger är ett vanligt problem i dammen, det viktiga är att försöka ta reda på varför och vilken typ av alger din damm har drabbats av, så du kan använda rätt vattenpreparat och metoder för att motverka att algerna trivs så bra i dammen.

Pondteams vattenpreparat är utvecklade med tanke på att stärka och stimulera det naturliga ekosystemet i dammen. Inget av våra preparat är skadligt, utan fåglar och andra landlevande djur kan lugnt fortsätta dricka ur dammen.

 

Alla vattenpreparat är testade och tillverkade med största omsorg och har en beprövad effekt. Då alla trädgårdsdammar är olika, och sekundära effekter möjliga, påtar sig Pondteam inget ansvar för skador i de fallen. Det kan t.ex. gälla döda fiskar eller växter. Alla vattenpreparat ändrar på ett eller annat sätt förhållande i dammen (det är också meningen) Då det är omöjligt att i varje enskilt fall garantera att inget negativt uppstår som följdeffekt, eller indirekt, kan vi inte ta ansvar för de enskilda fallen. Det här gäller speciellt medel mot alger då effekten när alger dör kan påverka vattnet. Vi tar däremot tacksamt emot synpunkter både positiva och negativa för att förbättra våra vattenpreparat.

Råd från Pondteam:

Om ni har svårt att få önskad balans i trädgårdsdammen och kontroll på algtillväxten bör ni tänka på följande:

1/ Trädgårdsdammen skall ha mycket riktiga vattenväxter, ca 50% av vattenytan skall vara täckt, om dammen ligger i direkt solljus mer än ca 8 timmar/dagligen. Ljus tillför energi som vattenväxterna måste omvandla och finns det inte tillräckligt med vattenväxter får algerna bra förutsättningar.

2/ Kontrollera nitrit och nitrat med vårt Multitestset. Nitrat är näring för både vattenväxter och alger. Höga halter indikerar att det finns mycket näring i vattnet. Var noga med att inte gödning från trädgården i övrigt kommer i dammen med regnvattnet. Använd bara särskilda Näringskulor, som är speciellt sammansatt för vattenväxter.

3/ Installera ett biofilter för maximal nedbrytning och gärna ett UVC ljus för att ta bort gröna frisimmande alger (svävalger).