Pumpar / Luftpumpar

En bra pump är själva hjärtat i dammen eller vattenstenen.

Den syresätter vattnet så fiskarna trivs och algtillväxten blir mindre.

Pumpen skall gå dygnet runt under säsongen. Detta ställer naturligtvis flera

krav på pumpen. Den skall vara driftsäker, ekonomiskt och naturligtvis enkel

att använda.

Pondteam har pumpar för olika ändamål och priser men gemensamt  för dem

är driftsäkerhet och kvalité. Energiförbrukningen är viktig då den direkt påverkar

energikostnaden. En billig pump kan snabbt bli dyr om den drar mycket ström.

Du kan som en enkel regel räkna med att varje watt kostar ca 10 kr/år om

pumpen går dygnet runt i 365 dagar.

Våra pumpar kan delas in i sju grupper. Vilka du kan läsa mer om du går in i

undermenyerna till vänster. Men för att du ska få en uppfattning om vilka de är,

nämner vi dem här nedan.

Termer som är bra att veta, när du väljer pump.

Lyfthöjd är den maximala höjd som pumpen kan pumpa tills den slutar ge vatten.

Som exempel: betyder max. lyfthöjd 2.10 m att om du sätter en slang på

pumpen ger den inget vatten när höjden över vattenytan når 2.10 meter.

Lyfthöjden mäts från vattenytan till högsta punkt.

Watt är strömförbrukningen per timme.

Max. flöde är den mägd vatten pumpen ger direkt i utblåset utan slang. Det är ett

i vissa stycken teoretiskt värde, men ger ett bra mått när du skall jämföra pumpar.

Det som påverkar flödet från en pump är:

1. Lyfthöjden. Den höjd från vattenytan som pumpen skall pumpa vattnet till.

2. Slangens dimension. Tjockare slang ger mindre friktionsförluster i slangen.

Starkare pump kräver tjockare slang. Speciellt viktigt vid större pumpar.

3. Slangens längd. Längre slang ger större motstånd.

4. Slangens utformning. Spiralslang ger större förluster eftersom friktionen i slangen blir större men uppvägs av att risken för veck på slangen blir mindre.

Inomhuspumpar

Vi har inomhuspumpar som t.ex kan användas till små fontäner inomhus eller

en vattentunna med växter på balkongen.

Pumpar för inomhusbruk skiljer sig på flera punkter från utomhuspumparna:

1. Det är mycket viktigt att de är tysta. En pump som surrar blir till ett störande

moment, därför lönar det sig att köpa en ordentlig pump från början. Samtliga

pumpar vi har i sortimentet har gummilager, för att bli tystgående.

2. Säkerhetsklassningen. De här pumparna behöver inte så kraftiga och

otympliga sladdar utan det räcker med vanlig inomhus kabel. Längden är

normalt 1,5 meter.

3. Storleken. Det räcker med små pumpar och flöden då vattenljudet annars lätt

blir störande.

Fontänpumpar lågvolt (12 V)

Fördelen med lågvolt är installationen. De installeras enkelt utan speciella elektriska förkunskaper.

Lågvolt innebär att vem som helst får koppla in pumpen, inga speciella installationer behövs.

Kabeln får grävas ner. Vi lev samtliga pumpar med transformatorer i utomhusversioner

IP 44 godkända.

Fontänpumpar  (230 V)

Pondteam har naturligtvis ett stort urval fontänpumpar. Det finns modeller för

både den lilla dammen och den stora.

Vill du ha stora fontäner är det pumpar i 230 volts utförande som är mest

ekonomiskt. .Pondteam har ett brett sortiment större fontänpumpar och munstycken.

Starkströmspumpar måste kopplas över en jordfelsbrytare (30mv). Det finns

ofta inbyggda i nyare anläggningar eller kan du köpa portabla som bara sätts

i kontakten. Sladden får inte grävas ner utan i så fall skall det finnas en fast

installation som är godkänd av en auktoriserad elektriker. Är du det minsta

osäker kontakta en behörig elektriker.

Vattenstenspumpar lågvolt (12 V)

Vattenstenar, små gårdspumpar och andra vattenarrangemang blir allt mer

populära.

Våra vattenstenspumpar har allt du behöver för att få din vattensten att bli precis

som du tänkt dig. Pumpen levereras med slang och tätningspackningar.

Det finns också en serie med belysning inbyggt till pumpen.

Vill du hellre ha LED-dioder passar våra vattenstensringar utmärkt.

Vattenstenspumparna är:

* Reglerbara i fem lägen.

* Levereras i lågvolt 12V, för enkel installation.

* Finns också med integrerad minispotlampa.

* Slang, tätningsringar och slangadapters följer med.

Vattenstenspumpar  (230 V)

Vattenstenar, små gårdspumpar och andra vattenarrangemang blir allt mer

populära. För de lite högre stenarna finns dessa 230  volts vattenstenspumparna, som har lite mer kraft än lågvoltsvarianterna.

Våra vattenstenspumpar har allt du behöver för att få din vattensten att bli precis

som du tänkt dig. Pumpen levereras med slang och tätningspackningar.

Vattenfalls- Filterpumpar lågvolt (12 V)

De nya lågvolts pumparna drivs med transformator och det gör dem utmärkta på ställen där 230-volts pumpar inte är ett säkert alternativ. Trots sitt lågvoltsutförande är de konstruerade att ge bra flöde och lyfthöjd.

Pumparna är perfekta för t.ex. baddammen, om man önskar installera vårt Cobra vattenfall eller en fontän osv.

Vattenfalls- Filterpumpar  (230 V)

När du behöver en pump till ditt filter eller vill skapa ett rofyllt vattenfall, har

Pondteam pumpen för dig.

Vi har flera olika modeller, som lämpar sig för lite olika ändamål.

Det finns modeller som är kraftiga nog att både leda vattnet genom ett filter och sen

vidare upp i ditt vattenfall.

Vill du skapa en lång bäck, ner till din damm, har vi pumpen även för detta

ändamål.

Cirkulation / luftning större dammar

Megaflowpumpen är en ny typ som är mycket bra till att syrestätta dammar med

stillastående vatten.

Den kraftiga motorn har ett utomordentligt flöde som både rör runt vattnet

och syresätter det.

Megaflow förhindrar algbildning och dålig vattenkvalité.

Pumpen lämpar sig för t.ex. naturdammar där det behövs rörelse i vattnet.

Luftpumpar

Luftpumpar kan behövas i din damm året runt. På vintern för att hålla isfritt och syresätta vattnet så fiskarna klarar sig. När det sen börjar bli varmt, kan luftpumpen hjälpa till att undvika syrebrist en varm sommar. Att tillsätta syre till dammen är speciellt viktigt om du har mycket fisk eller stora Koi. På vintern är det bra för att lufta ut sumpgaser och hålla en vak öppen. Kombinera då med isstopparen och dammvärmaren. Även på sommaren gör en luftpump stor nytta. Varmt vatten håller kvar syre sämre än kallt samtidigt som nedbrytningsprocessen förbrukar mycket syre.

Har du då mycket fisk i dammen finns risken att den drabbas av syrebrist varma sommarnätter om du inte tillsätter extra syre. Det beror bl.a på att växterna på dagen avger syre men på natten istället förbrukar syre och avger Koldioxid.

För att underlätta valet av luftpumps modell till din damm, visas en ungefärlig tabell nedan. Förrutom själva dammens yta, bör man även ta med i beräkningen vilken form dammen har. Detta spelar in om man t.ex. har en avlång damm, så kan man behöva tillföra syre på mer än ett ställe i dammen. Detta för att inte riskera syrebrist i ena änden av dammen.

Art.nr.
Namn Beskrivning Passar dammstorlek, max. i m2
30500 Luftpump 108 230 V / 1 utgång 1,5 m2
30501 Luftpump 270 230 V / 2 utgångar 4 m2
30502 Luftpump 540 230 V / 2 utgångar 8 m2
30503 Luftpump Super 1680 230 V / 1 utgång  10 m2
30504 Luftpump Super 3000 230 V / 2 utgångar 20 m2
30505 Luftpump Super 4200 230 V / 2 utgångar 30 m2
30506 Luftpump Super 8500 230 V / 2 utgångar 50 m2
30507 Luftpump Super 15000 230 V / 1 utgång 100 m2
30512 Airflow 400 230 V / 1 utgång,  IP44 8 m2

Rotorer

Det finns många olika sorters rotorer.

Det är viktigt att veta vilken pump man har, för att få rätt rotor när det är dags att byta den. Du hittar rätt rotor och andra reservdelar om du tittar i vår reservdelslista under support. Finns din pump inte med utan är gammal kan det ändå finnas reservdelar. Skicka ett mail till info@pondteam.se och uppge vilken pump det gäller. Vet du inte bifoga en digitalbild av hela pumpen så kan vi se om det finns.

Rotorn i en pump är en förslitningsdel och den omfattas inte av garantin för pumpen.

Läs här hur du själv byter rotorn på pumpen –