Fontäner / Munstycken

Ingen enskild åtgärd förbättrar vattenkvalitén lika mycket som cirkulation. Det kan vara små trädgårdsdammar eller större naturliga vattenytor. Pondteam har flytande fontäner för de flesta ändamål. Det finns alternativ både för dekorativa fontäner eller om det är vattensamlingar med stillastående vatten som behöver cirkuleras.

En unik möjlighet är att Pondteams fontäner ofta kan kompletteras i efterhand med diverse tillbehör så du är aldrig låst. Belysningar, insugsfilter i rostfritt laserskuret nät och olika metallmunstycken är exempel på tillbehör som kan fås vid leverans eller eftermonteras.

Belysningar finns både som spotlights med kraftiga power LED eller belysningsringar som fästs under munstycket.

.

Den flytande fontänen har en stabil flytkropp med en diameter på 1 meter. Flytkraften ställs enkelt in genom att flytelementet fylls med lämplig mängd vatten eller en ballast som fästs nere i fontänen och då också kan användas som motvikt

Den stående modellen sätts direkt på botten eller ett fundament. Du får en ordentlig montering som står stadigt på botten. Det kraftiga insugsfiltret som finns som extra tillbehör är laserskuret i rostfritt stål och garanterar en minimal skötsel och att munstycket inte riskerar att slamma igen.

Flytelementet kan ha upp till 6 st belysningar som kopplas samman i en undervattensbox och ansluts till en undervattenstransformator. Du får då bara två sladdar till land. En för pumpen och en som går till belysningen

.