Hem » Vattenpreparat » Behandlande » Fosfat Stabil 500 g

Fosfat Stabil 500 g

Sänker fosfathalten i dammen, så algtillväxten minskar.

Artikelnr: 70203 Kategorier: ,

Beskrivning

Räcker till 10.000 liter vatten.

Fosfatstabil är ett naturligt medel som binder fosfat så det inte blir tillgängligt för algerna i dammen. Det innehåller inte några gifter.

 

En stor del av algbildningen i dammar orsakas av ett överskott av fosfater. Fosfat är ett näringsämne som inte bryts ner i filteranläggningar. Ett överskott av fosfat är därför en stor orsak till oönskad algtillväxt.

Fosfat Stabil är ett naturligt medel som har förmågan att binda fosfat så det inte blir tillgängligt för algerna i trädgårdsdammen. Slammet på botten bryts ner snabbare och du får ett klarare vatten.

 

Dosering

50 gram / 1000 liter vatten.

Vår doserare hjälper dig med dosering och råd.

Så här använder du Fosfat Stabil

Pulvret strös över vattenytan. Det behöver inte lösas upp innan. Är pH värdet över 8,8, ska det justeras ner innan Fosfat Stabil används.

Används Fosfat Stabil tillsammans med Algo Sol eller något annat algmedel, ska det tillsättas 1-3 dagar efter behandlingen. Detta för att Fosfat Stabil ska kunna absorbera näringsöverskottet av de döda algerna.

Vi rekommenderar att Fosfat Stabil tillsätts i dammen var 6:e vecka under säsongen.

 

 

 

OBSERVERA

Alla vattenpreparat är testade och tillverkade med största omsorg och har en beprövad effekt. Då alla trädgårdsdammar är olika, och sekundära effekter möjliga, påtar sig Pondteam inget ansvar för skador i de fallen. Det kan t.ex. gälla döda fiskar eller växter. Alla vattenpreparat ändrar på ett eller annat sätt förhållande i dammen (det är också meningen). Då det är omöjligt att i varje enskilt fall garantera att inget negativt uppstår som följdeffekt, eller indirekt, kan vi inte ta ansvar för de enskilda fallen. Det här gäller speciellt medel mot alger då effekten när alger dör kan påverka vattnet. Vi tar däremot tacksamt emot synpunkter både positiva och negativa för att förbättra medlen i vårt sortiment.