Hem » Vattenpreparat » Balanserande » Fosfat Stabil 500 g

Fosfat Stabil 500 g

Sänker fosfathalten i dammen, så algtillväxten minskar.

Artikelnr: 70203 Kategorier: ,

Beskrivning

Räcker till 10.000 liter vatten.

Fosfatstabil är ett naturligt medel som binder fosfat så det inte blir tillgängligt för algerna i dammen. Det innehåller inte några gifter.
Fosfat är den största orsaken till att alger bildas. Fosfatstabil är en av de mest effektiva medlen i världen för att binda fosfat i trädgårdsdammen. Fosfatstabil binder fosfat ner till en halt under 0,0035 mg/l vilket ligger under halten för att alger skall trivas. Slammet på botten bryts ner snabbare och du får ett klarare vatten.

 

En stor del av algbildningen i dammar orsakas av ett överskott av fosfater. Fosfat är ett näringsämne som inte bryts ner i filteranläggningar. Ett överskott av fosfat är därför en stor orsak till oönskad algtillväxt.

 

Dosering

50 gram / 1000 liter vatten.

Har du en fosfathalt högre än 1 mg kan dosen ökas till 75 gr/1000 liter.

Vår doserare hjälper dig med dosering och råd.

Fosfat är den största orsaken till att alger bildas. Fosfatstabil är en av de mest effektiva medlen i världen för att binda fosfat i trädgårdsdammen. Fosfatstabil binder fosfat ner till en halt under 0,0035 mg/l vilket ligger under halten för att alger skall trivas. Det förebygger uppkomsten av algblomning. Fosfatstabil förebygger uppkomsten av näring från avfallsämnen i dammen. Och binder näringen till icke lösliga mineraler i vattnet. Fosfatstabil innehåller bara naturliga ämnen och är ofarligt för dammen växter och djur om det används enligt bruksanvisningen. Finns redan synliga alger kan du först använda Algostop eller Aquaclear.

Användning: Används förebyggande var 6:e vecka under säsongen eller om dammen behandlats med andra preparat mot alger.
Strö fosfatstabilt, jämnt över vattenytan. Lös INTE upp, eller blanda ut medlet innan användning. Filter och pumpar behöver inte stängas av under användning.

Är pH värdet över 8,8 behandla vattnet med Pondbalans så du får normala pH värden.

Dosering: 50 g till 1000 liter dammvatten. Har du en fosfathalt högre än 1 mg kan dosen ökas till 75 gr/1000 liter.

 

 

OBSERVERA

Alla vattenpreparat är testade och tillverkade med största omsorg och har en beprövad effekt. Då alla trädgårdsdammar är olika, och sekundära effekter möjliga, påtar sig Pondteam inget ansvar för skador i de fallen. Det kan t.ex. gälla döda fiskar eller växter. Alla vattenpreparat ändrar på ett eller annat sätt förhållande i dammen (det är också meningen). Då det är omöjligt att i varje enskilt fall garantera att inget negativt uppstår som följdeffekt, eller indirekt, kan vi inte ta ansvar för de enskilda fallen. Det här gäller speciellt medel mot alger då effekten när alger dör kan påverka vattnet. Vi tar däremot tacksamt emot synpunkter både positiva och negativa för att förbättra medlen i vårt sortiment.