Syre och cirkulation skapar ett friskt vatten.

 

Fontän med ett vulkanmunstycke ger en utmärkt syreväxling samtidigt som det ger ett snyggt blickfång. På våra vulkanmunstycken kan strålen ställas individuellt och de extra stora hålen förhindras att de blockeras. Kan enkelt kompletteras med belysning.

Att få rent och klart vatten i större eller mindre naturdammar, parkanläggningar samt fisk och kräftdammar är ofta en fråga om cirkulation och syresättning.

 

Genom att på olika sätt få vattnet i rörelse, förbättras vattenvärden, nedbrytningen och dålig lukt försvinner. PondTeam har kunskap och de tillbehör du behöver. Det är viktigt du väljer rätt, och köper den pump eller luftpump som är anpassad för ditt behov. Vill du ha både cirkulation och ett blickfång är en fontän det optimala valet. Vårt flexibla system gör att du kan välja vilket fontänmunstycke du behöver, belysning och storlek på pump. En stor fördel är att vi använder standardkomponenter vilket gör underhållet enklare och lätt att få reservdelar. Kostnaden blir också betydligt lägre. Flytande fontäner finns i flera storlekar med olika komponenter.

 

Flytande megaflow 75000. Pumpen hänger under flytelementet och drar in luft som blandas med vattenutblåset från pumpen. Pumpen pumpar hela 75 m3 vatten i timmen och drar ner ca 1000 m3 luft

 

Är det rörelse i vattnet du eftersträvar och på ett enkelt sätt säkerställa syretillförseln, finns det flera olika pumpar som är avsedda för cirkulation. Det är strömsnåla pumpar som är avsedda att gå kontinuerligt och inte behöver tillsyn. Vi har flera pumpar i megaflowserien där pumpen är konstruerad att ge stort flow (rörelse i vattnet) De sätts ofta vid vattenytan så de rör runt vattenytan. Den mesta syresättningen i vatten sker faktiskt genom ytvattencirkulationen där kontaktytan mellan luft och vatten är störst. Större rörelse ger bättre syresättning.

Nedan visas bilder på olika problem som kan lösas med rätt typ av cirkulation.

 

De olika ”Problem bilderna” kan sammanfattas nedan:

Problem 1: Mycket alger och illaluktande vatten.

Klicka här för att komma vidare och se vilka produkter som kan användas för att åtgärda ”Problem 1”.

 

Problem 2: Tillfrusen damm med risk för syrebrist.

Isen i sig är inte farlig men kombineras det med dålig cirkulation kan du lätt få syrebrist. Börjar fisk dö märks det inte under isen och vattnet blir snabbt förgiftat. Åtgärdas lätt med en megaflowpump eller större luftpump.

Klicka här för att komma vidare och se vilka produkter som kan användas för att åtgärda ”Problem 2”.

 

Problem 3: Dåligt vatten och fiskdöd.

Plötslig fiskdöd beror ofta på syrebrist. På vintern kan det bero på att dammen fryst igen och det inte sker någon cirkulation under isen. Under sommaren sker det främst vid varmt väder kombinerat med stillastående vatten.

Klicka här för att komma vidare och se vilka produkter som kan användas för att åtgärda ”Problem 3”.