Varje ställe där det står Bild,ska det läggas bilder.

Lägg in bilder enligt ursprunget på nuvarande hemsidan, efter att bilderna sparats in i mediabiblioteket

Bild

Vinterförvaring av filter

För att undvika skador på filtren under vintern är det mycket viktigt att ni på hösten vidtar en del åtgärder så inget händer med främst de elektriska delarna. Läs igenom det här och följ våra råd så är ni säker på att det fungerar till våren också. Även om vattnet cirkulerar i UV enheten på vintern finns det risk att det fryser. Vårt råd är enkelt: Förvara alltid UV enheten helt tömd på vatten och frostfritt under vintern.

 

UV-C enheter:

Alla UV enheter skall tas in på vintern. Töm dem helt på vatten och montera ur lampan. Det är också läge för att ta bort kvartsröret (glashylsan som omsluter lampan). Tvätta den i ljummet vatten och torka av det. När du monterar tillbaka kvartsröret så är det bra om du fettar in o-ringarna så går det mycket lättare. UV-C 18-36-55000 kommer du åt lampan genom att trycka in plastfliken försiktigt med en skruvmejsel och vrida uv delen ett kvartsvarv motsols. På 55000 är det en knapp som trycks in. Det är viktigt att hålla ordentligt i huset samtidigt som du vrider UV delen. Fetta in o-ringen när det monteras tillbaka så går det lättare nästa gång.

Jumbotech och UV-C pro kan du skruva bort låsringen nederst så är det lättare att få bort kvartsröret.

 

Filter:

Samtliga filter bör tas in på vintern. Även om vatten cirkulerar riskerar det att frysa i stillastående fickor och förstöra filtret. Det säkraste är att tömma filtret, ta isär det och tvätta ur filtermaterialet ordentligt. Det går inte att övervintra nedbrytningsbakterier i filtermaterialet så det är lika bra att göra rent det ordentligt för att starta från början till våren. Det bästa är alltid att ta in hela filtret göra rent det och torka av det. Har du ingen möjlighet att ta in behållaren  skall elektroniken tas in behållaren tömmas och täckas över. Det finns alltid en risk att den kan frysa sönder och garantin täcker inte sönderfrysning. Är filterplattor dåliga skall de bytas till våren. Förvissa dig om vilken UV lampa som du har så det blir rätt till våren. Har UV enheten en löstagbar transformator är den en 12 Volt lågvoltslampa. Högvolts UV (230 Volt) har alltid en fastgjuten drossel eller transformator. Är du osäker skall det stå på typskylten vilket volttal du har.

 

Powerbead:
De stora Powerbeadfiltren kan vara besvärliga att ta in men det säkraste är att trots det göra sig besväret. Innan du tömmer det gör du en ordentlig backspolning. Låt rengöringspumpen /pumparna gå i ca 30 minuter och backspola därefter filtret ordentligt så smutsen spolas ur. Du kan tömma filtret genom att lossa skruven som sitter bredvid utloppskranen i botten. Det sitter en sil på insidan så beadsen spolas inte ur. När du tar in filtret var försiktig så du inte skadar rören eller kranen i botten. En god ide är att sära filtret genom att ta bort sexvägsventlien och kontrollera att filtermaterialet inte klumpats ihop under säsongen. Det måste då slås isär så beadsen inte sitter i klumpar. Beadsen behöver inte bytas. Låt alla kranar stå öppna under vinterförvaringen. Har du ingen möjlighet att ta in filtret så måste det tömmas, alla kranar öppnas och rotorlocket som sitter längst ner på rengöringspumparna lossas i bajonettfattningen. Görs inte det riskerar du att vattnet som står kvar fryser och isen expanderar så fattningen på pumpen går sönder. Hela pumpen måste då bytas.

 

Pumpar:

Riskerar dammen inte att bottenfrysa kan pumpar ligga kvar i dammen. Du kan också låta de cirkulera vattnet så det inte fryser. Mindre pumpar som riskerar frysa in skall tas in för vintern. Torka av dem och rengör med en mjuk trasa och fetta gärna i rotorlocket.

Pumpar med inbyggt UV av typ Combiclear skall alltid tas in.

 

OBSERVERA!

Frostskador är inget som går på garantin det gäller också följdskador exempelvis kvartsglas som fryser sönder och när filtret startas på våren förstör vattnet elektroniken.

Det blir alltid billigare att göra sig besväret och sköta dammen inför vintern.