Vinterförvaring av filter

För att undvika skador på filtren under vintern är det mycket viktigt att ni på hösten vidtar en del åtgärder så inget händer med främst de elektriska delarna. Läs igenom det här och följ våra råd så är ni säker på att det fungerar till våren också. Även om vattnet cirkulerar i UV enheten på vintern finns det risk att det fryser. Vårt råd är enkelt: Förvara alltid UV enheten helt tömd på vatten och frostfritt under vintern.

 

UV-C enheter:

Alla UV enheter skall tas in på vintern. Töm dem helt på vatten och montera ur lampan. Det är också läge för att ta bort kvartsröret (glashylsan som omsluter lampan). Tvätta den i ljummet vatten och torka av det. När du monterar tillbaka kvartsröret så är det bra om du fettar in o-ringarna så går det mycket lättare. UV-C Pondfriend 18-36-55000 kommer du åt lampan genom att trycka den svarta knappen och vrida uv delen ett kvartsvarv motsols.Det är viktigt att hålla ordentligt i huset samtidigt som du vrider UV delen, den kan sitta ordentligt. Fetta in o-ringen när det monteras tillbaka så går det lättare nästa gång.

Jumbotech och UV-C pro kan du skruva bort låsringen nederst så är det lättare att få bort kvartsröret. Du kan också skruva bort den nedre bottenkåpan och trycka försiktigt om kvartsglaset är svårt att dra upp.

 

Filter:

Samtliga filter bör tas in på vintern. Även om vatten cirkulerar, riskerar det att frysa i stillastående fickor och förstöra filtret. Det säkraste är att tömma filtret, ta isär det och tvätta ur filtermaterialet ordentligt. Det går inte att övervintra nedbrytningsbakterier i filtermaterialet så det är lika bra att göra rent det ordentligt för att starta från början till våren. Det bästa är alltid att ta in hela filtret göra rent det och torka av det. Har du ingen möjlighet att ta in behållaren  skall elektroniken tas in behållaren tömmas och täckas över. Det finns alltid en risk att den kan frysa sönder och garantin täcker inte sönderfrysning. Är filterplattor dåliga skall de bytas till våren. Förvissa dig om vilken UV lampa som du har så det blir rätt till våren. Har UV enheten en löstagbar transformator är den en 12 Volt lågvoltslampa. Högvolts UV (230 Volt) har alltid en fastgjuten drossel eller transformator. Är du osäker skall det stå på typskylten vilket volttal du har. Absolut vanligas är 230 V UV lampor. Det är mest äldre tryckfilter och CombiClear 4000 som använder lågvoltslampor.

 

Pumpar:

Riskerar dammen inte att bottenfrysa kan pumpar ligga kvar i dammen. Du kan också låta de cirkulera vattnet så det inte fryser. Mindre pumpar som riskerar frysa in skall tas in för vintern. Torka av dem och rengör med en mjuk trasa och fetta gärna i rotorlocket.

Pumpar med inbyggt UV av typ Combiclear skall alltid tas in.

 

OBSERVERA!

Frostskador är inget som går på garantin det gäller också följdskador exempelvis kvartsglas som fryser sönder och när filtret startas på våren förstör vattnet elektroniken.

Det blir alltid billigare att göra sig besväret och sköta dammen inför vintern.