Isen släpper och värmen börjar komma. Du känner att det börjar bli vår. Precis som med trädgården i övrigt behöver också dammen en vårstädning. Det behöver inte vara särskilt komplicerat eller arbetskrävande. Följ våra enkla råd och du kommer kunna njuta av dammen mycket mer och den kommer fungerar bättre under hela säsongen.

Mycket av den biologiska balansen i dammen grundläggs av vad du gör på våren. Efter vintern har gamla löv, vissna växter och fiskarnas exkrementer byggt upp en näringsdepå. När solen börjar värma ökar näringsinnehållet i vattnet och då växterna inte kommit igång får alger fritt spelrum. Du riskerar också en pH krasch som kan vara farligt för fiskarna. En par enkla åtgärder förhindrar detta.

 

1/ Ta bort vissna gräs och växtdelar från dina vattenväxter. Du kan nu också gallra dem och dela.

2/ Ta bort gamla löv och annat skräp från botten av dammen. Använd en finmaskig håv eller en dammsugare. Det gör inget att vattnet blir grumligt.

3/ Töm dammen till minst hälften gärna mer. Töm den aldrig helt utan lämna en del vatten kvar så du inte tar bort alla nyttiga bakterier. Du kan använda dammpumpen som hjälp när du pumpar ur gammalt vatten från dammen.

4/ Spola nu kanter och ta bort gamla löv och annat som du kommer åt.

4/ Fyll på nytt vatten. Kommunalt vatten brukar vara bäst då det inte är brunfärgat som ex.vis sjövatten.

5/ Lägg gärna i AquaStart för att neutralisera skadliga ämnen och göra vattnet fiskvänligt.

 

Nu har du gjort grovjobbet och det är dags att sätta igång filter och pumpar. När pumpar och filter väl startats skall de inte stängas av förrän till hösten. Pumpen ger livsviktigt syre till filtermaterielet och nödvändig cirkulation till dammen. Använder du en luftpump på vintern kan den gå på sommaren också. Du kan aldrig få för mycket syre.

Bästa tiden att byta UV-C lampor är på våren innan säsongen börjar. När du byter lamapn glöm inte att kolla att kvartsröret som sitter runt UV – C lampan är rent. Finns det beläggningar på kvartsröret tränger inte UV strålningen igenom och lampan gör ingen nytta hur ny den än är.

 

Läs här hur du byter UV lampa på Bioclearfilter.

 

När temperaturen i dammen stiger är det dags att börja mata fiskarna. Använd energifoder som är ett lättsmält foder när fisken börja äta. Börja med att ge några korn och se när fisken börjar äta. Mata sparsamt i början

 

När temperaturen i dammen är ca 10 grader skall du lägga  i en pondbomb. Pondbomben består av en levande bakteriekoloni och ger dammen rätt nedbrytningsbakterier i både filter och damm. Produkten har blivit vald till årets produkt i England.

 

Pondbomen innehåller levande nedbrytningsbakterier som ger din damm em perfekt start och vidmakthåller nedbrytningsbakterier.

Pondbomben ligger i en vätska som också hälls i dammen.

 

Nu är din damm klar att möta säsongen. En kontinuerlig skötsel under säsongen är:

1/ Sparsam matning av fiskarna

2/ Frekventa delvattenbyten. Det görs enkelt när du backspolar filtret. Vattnet är perfekt att vattna växter med. Lägg nytt vatten i dammen.

3/ Ta regelbundet bort skräp som faller till botten.

4/ Gläds dig åt livet i dammen. Trädgårdens samlingspunkt.

 

Åker du bort under semestern? Köp en foderautomat. Vår nya foderautomat kan programmeras både mängd och hur ofta den skall fodra.