Byta lampa/kvartsglas på Bioclear filter.

 

För att hålla ditt Bioclear filter i bästa skick och vara säker på att det fungerar som du vill är det mycket viktigt att ha koll på både kvartsrör och UV lampa. Ha för vana att varje år byta lampa varje år  även om den lyser! Det är också viktigt att kvartsglaset är rent. Du kan ha en helt ny lampa men om kvartsglaset är smutsigt gör lampan ingen effekt. UV ljus har svårt att tränga genom fasta partiklar och en beläggning på kvartsglaset blockerar effektivt all UV strålning. En UV lampa förlorar mycket av kraften efter ca 7000 timmar. Det är därför viktigt att byta lampan varje säsong.

 

Titta på bildserien så ser du hur enkelt det är.

OBSERVERA: Innan du börjar stäng av både pump och UV enhet i filtret genom att dra ur kontakterna!

1. Börja med att skruva bort rengöringshandtaget. Du lossar de två skruvarna med en stjärnskruvmejsel och drar av handtaget. Lossa sedan de sju skruvarna som håller plastlocket där lampan sitter. OBS de främre skruvarna är kortare.

2. Lyft försiktigt upp plastlocket med lampan. På de större modellerna sitter det ett clips som håller fast lampan så den inte kan ramla ur hållaren. Det är noga att den sitter riktigt efter lampbytet

3. När du lyft upp locket med lampan dra kvartsglaset rakt upp genom att ta tag i glaset som på bilden. Lägg märke till o-ringen som sitter i en skåra ca 1 cm ned. Det är mycket viktigt att den sitter rätt då filtret annars kommer läcka. Smörj in alla o-ringar med silikonfett när det monteras tillbaka.

4. Montera tillbaka i omvänd ordning. (På äldre modeller: var noga med att den oregelbundna packningen till locket sitter rätt.) Montera tillbaka handtagen med de två skruvarna. Dra först bara försiktigt växelvis så du märker att skruvarna griper.

 

Blir vattnet grönt fast du har ett BioClearfilter med UV-C lampa skall du alltid ställa dig följande frågor.

1. Lyser UV lampan.

2. Är kvartsglaset rent? Om inte måste det rengöras genom att tvätta glaset i varmt vatten. Är det även kalkbeläggningar på, behöver ett milt kalkupplösande medel användas (tex. ättiksprit utspädd med vatten  1:10). Blötlägg det i blandningen ca 20 minuter och rengör sedan med t.ex en mjuk tandborste och skölj av i ljummet vatten.

3. Är lampan utbytt? Även om den lyser måste den bytas efter en säsong.

OBS: UV lampan tänds inte om inte elenheten monteras tillbaka. Det sitter en säkerhetsspärr som hindrar lampan att tända om inte spärren trycks in.

OBS: Den stora o-ringen mellan behållare och lock måste fettas in, innan filtret monteras ihop. Det blir nästan omöjligt att stänga om inte o-ringen fettas in.