Nästa års säsong grundläggs faktiskt mycket av hur du sköter höststädningen av dammen inför vintern, så den får en bra start till våren. Gör du höststädningen ordentligt, sparar du mycket arbete till våren.

 

Inget sparar mer tid inför våren än att spänna ett lövnät över dammen på hösten. Nätet hindrar löven från att falla ner, och bilda en näringsdepå, som resulterar i alger och grumligt vatten på våren.

Löv och skräp som faller ner i dammen, växter som vissnar när kylan kommer och ljuset minskar. Allt organiskt material sjunker långsamt till bottnen och bygger upp en näringsdepå av organiskt material. Även på vintern förbrukar nedbrytningsprocessen syre visserligen går det långsamt. Om det finns mycket löv, vissna växter och annan organisk biomassa som ligger kvar, blir risken för syrebrist och uppkomst av sumpgaser betydligt större. När sen våren kommer, med snabbt stigande temperaturer och ökad solstrålning finns det ett näringsrikt vatten, som ger en kraftig algtillväxt. Dammens växter har inte kommit igång och kan därför inte ta upp den överflödiga näringen. Resultatet blir att algtillväxten exploderar och ger problem långt in i säsongen. Det är alltid bäst att göra en höststädning för att ge dammen en bra start inför våren.

 

För att undvika en näringschock och grumligt vatten på våren är det bra om du på hösten avlägsnar så mycket organiskt material från dammen som möjligt. Du hindrar enkelt löv att falla ner i dammen genom att spänna Pondteams lövnät över dammen. De medföljande hakarna hjälper dig att enkelt sätta fast nätet. Försök att sätta nätet så det är väl spänt och hänger en bit ovanför vattenytan. Löven som faller ner blåser då bort. Rensa nätet regelbundet från löv. När de sista bladen har fallit tar du bort nätet och gallrar bort vissna växter. Har du högre gräsliknande växter bör de inte klippas, förrän till våren då de hjälper till med syretillförseln i dammen även på vintern.

Till sist tar du bort så mycket smuts och slam du kan från bottnen med en finmaskig håv. Skiftar du samtidigt ca 1/3 till 1/2 av vattnet så blir du av med mycket av det näringsrika vattnet som finns kvar efter sommarsäsongen. Dammen är nu klar att möta vintern. En dammsugare för dammar är också en god hjälp. Pondteam har två elektriska dammsugare. Dammsugaren har en behållare som det smutsiga vattnet pumpas upp i. När behållaren är full töms den automatiskt.

Dammsugare PondClean 9000 har en kraftig pump längs ner som kontinuerligt pumpar vattnet och du kan låta det pumpas ut i en rabatt eller på gräsmattan.

Det är även lämpligt att klippa bort och plocka upp vissna växter och löv från dammen.

 

Belysningar

Två st power LED set ( art.nr. 60245 LED Spot Power 3 W ), används för att lysa upp sittgruppen. Belysningarna drar bara 6 W vilket betyder en låg elkostnad per år. I paketet medföljer också en skymningssensor som automatiskt stänger av ljuset när det blir ljust. LED lampan är utbytbar och är lätt att byta.

 

Under höst och vinter kommer belysningar verkligen till sin rätt. Det kan vara alltifrån att belysa en vattensten under hösten, till att punktbelysa en utvald plats i trädgården, under hela året.

Ljusgloberna lyser upp din trädgård på ett spännande sätt. Med en RGB lampa (tillbehör) kan du skifta färg efter årstiden. Globerna passar i grupper och ger ett rundstrålande milt ljus. Vackert även under vintern när snön lägger sig.

Hitta våra olika belysningar här…

 

Syresättning

OBS! dammen skall aldrig tömmas helt och rengöras inför vintern. Du slår då ut det biologiska systemet och får i praktiken en ny damm som inte klarar av att bryta ner avfallsämnen. Även på vintern fortgår nedbrytningen men i långsammare takt. Syre är livsviktigt för alla levande organismer och syrebrist på vintern kan orsaka en katastrof för allt levande i dammen. Den största syreupptagningen sker av vatten som är i rörelse och har kontakt med luft. En syrepump är det bästa hjälpmedlet för en säker syretillförsel även under vintern.

Med hjälp av en Dammvärmare kan det underlättas så att en vak hållas öppet. På så sätt kan sumpgaser luftas ut från vattnet under vintern.

 

Varning: Är cirkulationen för stark exempelvis om en stor pump går under vintern riskerar du att fisken dör eftersom fisken förbrukar energi, för att motverka den starka cirkulationen. Det är därför bäst att använda en syrepump så fisken kan gå i vila utan att behöva kämpa mot vattenströmningen från en pump. Pondteam har ett brett sortiment luftpumpar som passar till alla dammar. Syrepumpen skall placeras torrt och kallt vid sidan om dammen. Orsaken till att den skall stå kallt är att det annars bildas kondens i slangen som fryser och stoppar till. Syrestenen placeras ca 40-80 cm djupt, en bit från djuphålan så det varmare vattnet där inte påverkas. Vill du  ytterligare öka säkerheten finns det doppvärmare av titanstål som flyter och hjälper till att hålla en vak isfri.

Vilken luftpump behöver jag?

Luftpumpar levereras kompletta med slang och syrestenar. (Med undantag för art.nr. 30507.)

Nedan finner ni vilken luftpump som rekommenderas i förhållande till en viss dammstorlek. Det är dock viktigt att tänka på att inte endast storleken avgör, utan andra faktorer som t.ex. dammens form spelar också in vid val av luftpump.

30500 Luftpump 108 230 V / 1 utgång 1,5 m2
30501 Luftpump 270 230 V / 2 utgångar 4 m2
30502 Luftpump 540 230 V / 2 utgångar 8 m2
30503 Luftpump Super 1680 230 V / 1 utgång 10 m2
30504 Luftpump Super 3000 230 V / 2 utgångar 20 m2
30505 Luftpump Super 4200 230 V / 2 utgångar 30 m2
30506 Luftpump Super 8500 230 V / 2 utgångar 50 m2
30507 Luftpump Super 15000 230 V / 1 utgång 100 m2
30512 Airflow 400 230 V / 1 utgång, IP44 8 m2

 

Hur gör jag med växterna och fiskarna i dammen?

Näckrosor

Näckrosor som är väletablerade och står djupare än ca 50 cm mår i de flesta fall bäst av att stå kvar i dammen. En större kruka ger bättre härdighet eftersom näckrosor tål att det fryser men inte att rotklumpen blir genomfrusen.

Vill du ändå ta upp näckrosen mår den bäst av att övervintra frostfritt men kallt i en spann vatten. Den kan också övervintras torrt genom att du ställer den kallt men frostfritt. Lägg en jutesäck eller dylikt över den. Ungefär som man förvarar potatis. Du kan också övervintra den frostfritt genom att gräva ner den i komposten över vintern.

 

Sumpväxter

Vanliga vattenväxter kan i de flesta fall stå kvar i dammen. Växter som står i större krukor klarar sig bättre eftersom de får en jämnare temperatur och har bättre rotsystem. Några växter som skall förvaras frostfritt men kallt är:

Bletilla striata (Japansk orkidé) Ej i vatten

Myriophyllum (olika arter)

Schizostyilis coccinea

Thulbagia violacea

Zanthedeschia aetiopica (Torrt ej i vatten)

 

Fisk

Skall fisken gå kvar i dammen över vintern är det mycket viktigt att ha cirkulation i vattnet. Fisken utsöndrar ammonium och koldioxid när den andas, och avföringen måste brytas ner på vintern. Även om nedbrytningen går långsamt, avges hela tiden sumpgaser som måste luftas bort. Det bästa sättet är att använda en luftpump. Luften som pumpas ner syresätter vattnet och luftar ur sumpgaserna. Även om dammen helt fryser behöver du inte slå sönder istäcket. Is är ett fantastiskt isoleringsmaterial. Fungerar luftpumpen, så hittar luften alltid en väg ut eftersom isen aldrig är helt tät och luften siprar ut vid kanterna. Luftstenarna läggs i sidan på dammen på ca 40-80 cm djup men aldrig i själva djuphålan. Vattnet där är lite varmare och skall inte cirkulera. Istället för luftpump kan du använda en cirkulationspump. Har du t.ex. en Vortech X sätter du varvtalsregulatorn på ca 30% av normal kapacitet så flödet inte blir för stort. Koppla pumpen så utflödet ligger i vattenytan. Fisken slutas matas när den tappar intresset för maten. Det brukar ske när temperaturen fallit till ca 6-8 grader. Du märker att fisken inte äter och då slutar du att mata.

Dammen bör vara minst 60 cm djup för guldfisk och 80 cm om du har Koi. Hur noga du än är med förberedelser, är vintern alltid en påfrestning för fisken. Har du stora värdefulla Koi är det alltid säkrast att ta in dem.

Vill du läsa mer om hur du övervintrar fisken ute kan du klicka här.

 

Tillbehör

Pump

Pumpar som riskerar att bottenfrysa är alltid bäst att ta in. Rengör pumpen ordentligt och lägg den i en hink vatten över vintern och förvara den frostfritt. Provkör den gärna någon minut då och då. Stänger du av pumpen men låter den ligga kvar i dammen är det bra att köra den några minuter med jämna mellanrum.

 

Filter

Har du ett filter med UV-C är det mycket viktigt att du tar in elektronikdelen med UV-C enheten. Låter du det stå kvar riskerar du att elektroniken fryser sönder. Det gäller speciellt kvartsglaset som är mycket känsligt. Tänk på att det inte finns någon garanti för spruckna kvartsglas. Spricker kvartsglaset kommer det in vatten i el-delen och hela filtret måste bytas.

Ta in filtret, tvätta filterplattorna och förvara filtret öppnat och luftigt. Det går inte att övervintra filterbakterierna, utan starta igång tidigt på våren med rengjort filter och ny UV lampa. På så sätt byggs filterbakterierna upp i tid till att belastningen från aktiva fiskar och värmen har kommit igång. Beträffande UV-C lampan ska den bytas varje säsong, även om den lyser. För att få igång nedbrytningen snabbar på våren kan du tillsätta en Pondbomb som innehåller nedbrytningsbakterier. Temperaturen skall stiga till ca 10-15 grader innan preparaten tillsätts.

Powerbeadfilter skall om möjligt tas in och förvaras frostfritt. Filtret töms genom att skruva ur den skruv som sitter i botten, sidan om avtappningskranen. Det sitter en sil på insidan som hindrar beadsen från att åka ut. Var noga med att alla kranar är öppnade under vintern. Läs mer hur du vinterförvarar ditt filter.

Här kan du läsa mer om att vinterförvara filtret.