Luftpumpar

En luftpump gör stor nytta i alla dammar inte bara för att lufta ut sumpgaser på vintern. Även på sommaren ökar syreinnehållet i dammen. Fisken mår bättre och den biologiska balansen blir bättre när nedbrytningen blir bättre.
Vårt råd är enkelt. Låt en luftpump vara igång hela året. Placera luftstenarna på sommaren där cirkulationen i dammen är lägst så uppstår inga ”döda” zoner.

Luftpump 108
Luftpump 108

En liten och enkel luftpump för syresättning av dammen. Passar för den riktigt lilla dammen. Är utmärkt i små dammar för att hålla syrenivån uppe även på sommaren. Att tillsätta … Läs mer

Luftpump 270
Luftpump 270

En enkel luftpump för syresättning av dammen. Passar för den riktigt lilla dammen. Är utmärkt i små dammar för att hålla syrenivån uppe även på sommaren. Att tillsätta syre till … Läs mer

Luftpump 540
Luftpump 540

Luftpump för dammar upp till ca 8 m2. Slang och luftstenar ingår.

Luftpump Airflow 400
Luftpump Airflow 400

En enkel luftpump för syresättning av dammen. Passar för den riktigt lilla dammen. Är utmärkt i små dammar för att hålla syrenivån uppe även på sommaren. Att tillsätta syre till … Läs mer

Luftpump 1680
Luftpump 1680

Luftpump för dammar upp till ca 10 m2. Slang 9 mm och luftstenar ingår. Kan placeras ute IP44

Luftpump 3000
Luftpump 3000

Luftpump för dammar upp till ca 30 m2. Slang 2* 5 meter diameter 9 mm  och luftstenar ingår. Kan placeras ute IP44

Luftpump 4200
Luftpump 4200

Luftpump för dammar upp till ca 40 m2. Slang 2* 5 meter diameter 9 mm  och luftstenar ingår. Kan placeras ute IP44

Luftpump 8500
Luftpump 8500

Luftpump för dammar större än ca 40 m2. Slang 2* 5 meter diameter 9 mm  och luftstenar ingår. Kan placeras ute IP44

Luftpump Super 15000 – Nyhet 2021
Luftpump Super 15000 – Nyhet 2021

En rejäl luftpump för syresättning av dammen. Passar för lite större dammar med fisk i. Är utmärkt i dammar för att hålla syrenivån uppe även på sommaren. Att tillsätta syre … Läs mer