Filter

Det finns olika typer av filter som kan lämpa sig till olika typer av dammar.

Pumpar med inbyggd UV-C

Denna filtreringstyp lämpar sig till mindre dammar.

CombiClear är namnet på våra "allt-i-allo" pumpar. Dammpumpen, UV-C enheten och den mekaniska reningen är inbyggt i samma enhet som sänkes ner i dammen. Detta är ett enkelt och bekvämt sätt att skapa en bra miljö i en mindre damm.

CombiClear enheten sänks ner i dammen och på så sätt slipper du slangar och dylikt som i annat fall behöver döljas bredvid dammen. Den inbyggda pumpen suger vatten genom filtermaterial och UV-C enheten nere i dammen. Vattnet pumpas därefter ut genom en fontän eller till en liten bäck eller sten. Du kan snart njuta av ett klart och friskt vatten i en trädgårdsdamm med biologisk balans.

Den nya CombiClear 1000 är så liten till formatet att den passar utmärkt till mindre vattenarrangemang där man tidigare fått nöja sig med en enkel pump men nu får en riktig rening och fontän.

CombiClear finns i flera modeller till ett mycket överkomligt pris.

OBS! Formatet på filtermaterialet i CombiClear pumparna, gör att de bara lämpar sig för mindre trädgårdsdammar med lite dammfisk.

CombiClear innehåller både filter och UV-C vilket gör den perfekt i den mindre dammen. Den är också utmärkt att använda som komplement om du redan har ett filter men behöver ex.vis ett extra UV-C.

Tryckfilter

PondTeams tryckfilter har backspolning och rengöring utan att filtret behöver öppnas. Kombinerat med marknaden kraftigaste inbyggda UV enheter.

Tryckfilter är nog den filtertyp som är mest populär beroende på att det är lätt att dölja. Dessa filter kan man nämligen gräva ner större delen av i marken bredvid dammen och sedan kan vattnet fortsätta upp till ett vattenfall. Detta underlättar när man ska dölja dem. De behöver inte heller placeras på någon högsta punkt, då filtret är helt tätt.

Pumpen pressar vattnet genom filtermaterialet som består av flera skumgummisvampar med olika porer. I de fina svamparna trivs bakterier som kräver lite syre och bryter ned nitrater som bildas till vanlig kvävgas. Detta motverkar alger som behöver nitrat som näring. I de grova svamparna (blå) trivs de mer syrekrävande bakterierna som bryter ned giftigt nitrat som annars är farligt för fiskarna. Filtren har också ett inbyggt UV-C. Tryckfilter har blivit allt vanligare. Pondteam har flera modeller med inbyggd UV enhet i olika watt.

Den stora fördelen med tryckfilter är att de är lätta att dölja. Bioclear kan enkelt rengöras utan att filtret behöver öppnas med det smarta reningssystemet.

Bra att tänka på när du ska dimensionera ett filter till din damm.

Om dammen är grundare än 75 cm ökar du den beräknade vattenvolymen med 25%.

Om dammen ligger i full sol mer än 6 timmar om dagen ökar du vattenvolymen med 25%.

Om du har mindre än halva vattenytan täckt av växter ökar du vattenvolymen med 25%.

Om du har Koi karp i dammen ökar du vattenvolymen med 25%.

Om du har fler fiskar än ca 50 cm / 1000 liter vatten skall filtervolymen fördubblas.

BioClear XL 

BioClear XL lämpar sig för större dammar och dammar med mycket fisk.

Det mindre BioClear XL 30000 har filtersvampar som rengörs med en unik patenterad metod. Du vevar runt en vev som skrapar av filtersvamparna samtidigt som filtret backspolas. Metoden är betydligt effektivare än när svampar pressas ihop. Svampen skrapas av och smutsen backspolas då ut utan att sönderdelas.

De störe modellerna 40/80000 har förutom svampar och biobollar även beads av Kaldnestyp. Det är samma sort som används i reningsverk. Fördelen med beadfilter är att de klarar stora dammar och är lätta att göra rena. Då svampar används som förfilter blir beadsen inte smutsiga som på samma sätt som i vanliga filter. De partiklar som kommer igenom filtersvamparna bryts snabbt ner i beadsens biologiska nedbrytning..

Beadfilter utvecklades ursprungligen i USA för fiskodlingar där det krävs en effektiv filtrering och minimal skötsel. Inget filter på marknaden har lättare och effektivare rengöring. BioClear XL behöver inte öppnas utan rengöring sker genom ett vrede som vrids ett kvarts varv så vattnet går baklänges. Samtidigt vevar du så filterpalttorna skrapas av.

BioClear XL har ett inbyggt UV-C på 55 W. Vid stor belastning rek vi att ni kompletterar med en extern UV enhet.

Bra att tänka på när du ska dimensionera ett filter till din damm.

Om dammen är grundare än 75 cm ökar du den beräknade vattenvolymen med 25%.

Om dammen ligger i full sol mer än 6 timmar om dagen ökar du vattenvolymen med 25%.

Om du har mindre än halva vattenytan täckt av växter ökar du vattenvolymen med 25%.

Om du har Koi karp i dammen ökar du vattenvolymen med 50 %.

Om du har fler fiskar än ca 50 cm / 1000 liter vatten skall filtervolymen fördubblas.

Sievefilter

Cetus Sieve är ett av de effektivaste förfilter som finns. Det är gjutet i ett stycke vilket gör det oerhört stabilt. Till skillnad mot de flesta andra Sievefilter som finns på marknaden kan det monteras både pumpmatat eller som gravity.

Så här fungerar ett Sievefilter:

1/ Vattnet från dammen, kommer från dammpumpen in i filtret.

2/ Vattnet rinner över det laserskurna gallret. Gallret hindrar partiklar större än ca 100 micron att passera. Den rena vattnet passerar genom gallret och smutspartiklar avskiljs och hamnar längst ner vid avloppet.

3/ Det renade vattnet går tillbaka till dammen.

4/ En skjutventil öppnas med jämna mellanrum så att smutspartiklar som samlats vid avloppet sköljs ur.

En vanlig användning av Sievefilter är exempelvis innan ett Beadfilter i dammar med mycket fisk som koi. Det monteras då i gravityläge.

1/ Cetus Sieve grävs ner sidan om dammen med överdelen ca 15 cm högre än vattenytan. Ett 110 mm rör går från ett bottenavlopp eller som genomföring i dammen in till Sievens 110 mm inlopp. OBS Ingen pump utan vattnet självrinner in i filtret.

2/ Vattnet passera genom självtryck igenom sievefiltret, En nivåvippa högst upp ovanför nätet reglerar vattenflödet med en tolerans på ca 10 cm

3/ Vattnet rinner ut genom "utlopp till damm" och in en torrmonterad pump eller en pumpgrop. Pumpen pumar vattnet till Beadfiltret och därefter ut till dammen. Med den här metoden får du en perfekt förfiltrering och därefter en biologisk nedbrytning i beadfiltret, UV enheten placeras på utloppsslangen från Beadfiltret.

Då det är gjutet i ett stycke är det otroligt stabilt.