Fiskar

För att få sälja fisk måste någon ansvarig på företaget ha genomgått jordbruksverkets certifierade kurs om kallvattenfisk. Anläggningen där fisken förvaras skall ha tillstånd från Länsstyrelesen djurskyddsenhet.

PondTeam har alla godkännande som krävs och sätter djurskyddet högt.

Guldfiskar

Den bästa fisken för nybörjaren eller om du bara vill ha liv i dammen är utan tvekan Guldfisken. Den finns i flera varianter med särskilda kännetecken.

Vilka storlekar på Guldfiskarna som finns i vårt sortiment, varierar lite från år till år, därför har vi valt att bara ta med två storlekar som exempel.

Guldfisken tillhör släktet Cyprinidae karpfiskar och har i många hundra år varit världens mest populära fisk i trädgårdsdammar som prydnad. Det är en hårdför och tålig fisk som passar både för nybörjaren och den mer avancerade. Till skillnad mot Koi karpen rör den inte växterna utan går utmärkt att ha i tätt planterade dammar.

Guldfisken härstammar från  Södra Kina där den varit känd i mer än 1000 år. Den kom till Europa med Engelsmännen på 1700 talet och spred sig snabbt över kontinenten. Den finns i ett flertal varianter och färger men får aldrig så vackra färgkombinationer som Koi karpen.

Guldfisken börjar matas när temperaturen stiger i dammen till ca 8 grader. Börja med energifoder som innehåller lite proteiner och ta det försiktigt. När vattentemperaturen stiger går du över till vanliga sticks. Guldfisken kan övervintra ute om du ser till att det finns syre och dammen inte bottenfryser.

Råd när du köper guldfisk: Titta på fiskarna och se särskilt efter sår och vita fläckar som kan tyda på bakteriella infektioner eller parasitangrepp. Fisken skall simma obesvärat och fenorna skall inte vara ”hopklibbade”. Fråga om de äter ordentligt vilket är ett tecken på att de mår bra.

Karantän: Både du och återförsäljaren har ett ansvar för att fiskarna mår bra. Köper du nya fiskar finns det alltid en risk att de blir sjuka. Transporter och stress gör att fiskens immunförsvar går ner och de blir motttagligare för olika sjukdomar. Har du fisk tidigare i dammen bör dina nya fiskar gå i karantän ca 14 dagar. Blanda i Pondteams salt i en dos på ca 0,3% så stressas fisken mindre.

Koi karp

 

Koi (nishikigoi)   är utan tvekan dammens medelpunkt. Det finns Koisällskap och klubbar över hela världen vars stora intresse är Koi.

Koi kräver för att verkligen utvecklas ordentligt, relativt djupa och stora dammar med ordentlig cirkulation och bra filter. Orsaken är att de kräver mycket mat och att belastningen på dammen därför blir hög. Våra Vortech X pumpar och Powerbead PB filter är speciellt framtagna för Koi dammar.

Ingen fisk har det skrivits mer om än KOI karpen. Det är Japans nationalfisk med anor långt bak i tiden. Den kallas i Japan ”Nishikigoi” som betyder ungefär ”färgad karp”. Iran tros vara ursprungslandet för den vanliga karpen ”Cyprinus carpio” som är en utmärkt matfisk. Den spreds över världen av handelsmän för ca 1000 år sedan till Kina, Japan och Västeuropa. Den har odlats för sina färger i mer än 300 år men ingen är mer kända än de Japanska koiodlarna. Färgvarianterna har därför ofta Japanska namn. Koi skiljs lätt från guldfisken genom två par skäggtömmar från läppen. Koi blir betydligt större än guldfisk och ställer också större krav på vattnet och utfodringen. I stora dammar blir koi ca 50-60 cm men kan i undantagsfall bli ända upp mot en meter. I mindre dammar stannar den vid ca 20 cm. Den kan övervintras ute men det är viktigt med syreväxling och att den byggt upp fettreserver under sommaren.

Några Japanska termer om Koi:

Aka = Röd.

Bekko = Svarta fläckar på röd, vit eller gul grund.

Kohaku = Vit koi med röda markeringat.

Magoi = Svart koi.

Shiro bekko = Vit koi med tydliga svarta markeringar.

Sumi = Svart koi.

Tategoi = Koi som kommer bli bättre med stigande ålder och storlek.

Övriga fiskar

Gräskarpen är en ”städare” i dammen, då den håller efter alger och växter som håller på att ta över.

Guldiden är en rolig fisk som trivs vid vattenytan. När myggen svävar över dammytan kan man se Guldidarna hoppa upp och fånga dem.

Guldiden är en variant av den vanliga Iden som är vanlig i vilt tillstånd. Guldiden är guldgul (finns även en blå variant) över hela kroppen. Den växer fort och kräver mer syre i vattnet än guldfisken. När den elablerat sig i dammen klarar den det mesta och är tålig att övervintra.

Stören är en rofyld och lite annorlunda fisk, som passar bäst i lite större dammar.

Stör är en anna fisk som blivit populär de senaste åren. Det som säljs i handeln är odlade hybrider som inte har något med den berömda Ryska stören (beluba) att göra förutom utseendet. Stören växer fort och med sitt hajliknande utsende är den iögonfallande. Den kräver en relativt stor damm med en lugn omgivning så den får tag i mat. Små störar har svårt att överleva om det finns trådalger i dammen som de då lätt kan råka trassla in sig i. Fåglar och katter äter också gärna småstörar till mellanmål.

Lägg in bild på Sötvattenmussla

Sötvattenmussla

Musslorna lever halvt nergrävda i bottenslammet eller helst i sand och grus. Musslorna kan förflytta sig på bottnen. Genom musslans öppning strömmar vattnet in över två stora gälar. I gälarna filtreras partiklar ur vattnet och föres till munnen för att därefter strömma ur en mindre öppning i musslan. Musslan kan på det här viset filtrera upp till 40 liter vatten/timmen. Gälarna tar naturligtvis också upp syre ur vattnet. Det kan vara på sin plats att varna för att transportera musslor i täta plastpåsar eller spannar med vatten. Syret kan lätt ta slut och djuret dör snabbt. I stället bör de transporteras i ett öppet luftigt kärl i ren luft. De kan på det här viset överleva i flera daggar. Det är ytterst viktigt att det inte blir för varmt under transporten.

Musslor är relativy tåliga men har svårt att överleva om temperaturen stiger över ca 28 grader. Det är därför viktigt med en bra cirkulation i dammen. Dammen bör därför vara minst 70 cm djup gärna djupare.

Är dammen i god balans och där också lever fisk kan musslorna föröka sig. På sensommaren släpper hannarna sin mjölke i vattnet som då strömmar in i honorna och befruktar äggen. Mussellarverna lever i honans gälar till våren då de blir frisimmande och lägger sig på botten av dammen. Deras vidare utveckling kräver en mellanvärd under 2-4 veckor i form av en fisk. Den sätter sig på fisken hud och lever där ett par veckor för att därefter lämna fisken och gå ner på botten och leva som de vuxna musslorna under resten av sitt liv. Fisken skadas inte av mussellarverna.

En mussla kan bli upp mot 15-35 centimeter och bli ca 15 år gammal