Sötvattenmussla

Musslor hjälper till att rena vattnet på ett naturligt

Sötvattenmussla
Sötvattenmussla

Filtrera upp till 40 liter vatten/timmen.