Stor rengöring av dammen.

Någon gång kan det vara på sin plats att göra en riktig rengöring. Det sitter alger på stenar och rötter. Bottensediment ligger kvar och vattnet är helt ogenomskinligt. Då kan det vara dags att göra en Extrem dammakeover.

Så gör du:

 

En stor orsak till alger och att en damm ser allmänt tråkig ut är att det ligger bottensediment, skräp och annat i dammen. Du spände kanske inte över ett lövnät i höstas, pollen från våren har trillat ner och sjunkit till botten. Allt det här skräpet behöver syre under nedbrytningen och bildar näringsämnen för alger, som blir en grogrund för att fiskarna skall må sämre. Det är alltid en bra idé att någon gång göra en ”extreme dammakeover”. Du får:

Mindre alger
Friskare fiskar
Vackrare damm
Bättre växter
Vackrare trädgård eftersom dammvattnet är en utmärkt näring för dina vanliga växter.
Din damm får en nystart.

Allt du behöver är några timmar en vacker dag, ordentlig håv, pump och slang så du kan pumpa ur vattnet.

Börja med att tömma dammen till ca 3/4. Använd din dammpump med en slang och pumpa ur vattnet direkt i en rabatt eller gräsmattan. Bättre näring finns inte. Använd en ordentlig håv för att ta bort så mycket löv och skräp som möjligt. Ta i ordentligt, det gör inget att vattnet blir helt grumligt, (se bilden). Fiskarna tar inte skada. Så mycket stora partiklar som möjligt skall bort. OBSERVERA Töm inte dammen helt. Nyttiga bakterier finns i det vatten, och skräp som finns kvar.

Stenarna i grundvattenzonen ligger bara. Är det mycket alger och annat skräp kan du faktiskt ta högtryckstvätten och spola av alger och dylikt. Det är däremot viktigt att inte tvätta hela dammen med högtryck utan bara ex.vis stenar och annat där du retat dig på att det inte gått att ta bort smutsen. Gör det snabbt och effektivt. När du har så lite vatten i dammen kan du också passa på att rensa växterna ordentlig. Ta bort rötter som växt sig för stora, och rensa bort dåliga och vissna blad. Var brutal de tar sig snabbt igen.Bilden ovan är tagen en vecka efter vår rengöring. Inga alger och vattnet har snabbt klarnat. Nu är dammen redo för en ny start. Lägg märke till fiskarna högst upp. De är betydligt livligare och har bättre färger än tidigare.

 

Stenarna som innan var täckta med alger och skräp ser nu fina och naturliga ut.

Nu har du tid att ta en välförtjänt vila i stolen och se fram mot en fin säsong.

Frågor och svar om en extrem dammakeover:

Vilket vatten är bäst att använda när jag fyller upp dammen?
Vanligt kranvatten är i de flesta fall det bästa. Regnvatten är extremt mineralfattigt och sjövatten är ofta brunt av humussyror. Glöm inte att tillsätta Aqua start och Mikrostart. För att få ett stabilt vatten är Pondbalans eller Koistabil ett måste. Pondbomb skapar rätt bakteriefauna. Tänk på att vattnet helst skall vara över 10 grader för att pondbomben skall verka.

 

Blir det inte för kallt för fiskarna när jag fyller med nytt vatten?
Fisken reagerar faktiskt inte nämnvärt på temperaturskillnaden Du kan se att de faktiskt ofta söker sig mot det nya vattnet som kommer från vattenslangen.

 

Dödar jag inte alla nyttiga bakterier?
Finessen är att inte tömma dammen helt utan de bakterier som finns kvar kommer snabbt återställa balansen. Tillsätt en pondbomb så vet du att du får nya, nyttiga bakterier.

 

Vilka preparat är bra att tillsätta?
Aqua start gör snabbt vatten fisk och växtvänligt. Återställer det viktiga slemskiktet på fiskarna.

Mikro start för att få viktiga bakterier och snabba på den nyttiga nedbrytningsprocessen.

Använd också Pondbalans eller Koistabil för att få ett stabilt PH värde.

Pondbomben ger rätt enzymer och bakterier.

Din belöning: Vackrare damm, mindre alger och friskare fiskar.