Ultraviolett ljus (UV-C) är en beprövad metod för att eliminera skadliga mikroorganismer i vatten. Kortvågigt UV-C ljus dödar ett flertal organismer som finns i vatten, förutsatt att de utsätts för tillräcklig lång exponeringstid och dos. UV-C bryter ner mikroorganismens DNA och hindrar den för att föröka sig. Svävalger klumpas ihop och kan filtreras bort i mekaniska filter. Det gör att vattnet ofta blir kristallklart och du kan verkligen njuta av dina fiskar.

UV-C enheter består av en kammare där lysröret sitter omgivet av ett kvartsglas. Det är viktigt att kvartsglaset är av bra kvalitet och rengörs regelbundet för att ljuset skall kunna passera obehindrat. (Vanligt glas släpper inte igenom UV-C ljus) En pump används för att pumpa vattnet förbi UV-C ljuset. För bästa resultat bör UV-C ljuset användas kontinuerligt (24 timmar/dag) under säsongen.

Det UV ljus som används mäts i enheten nanometer i våglängder från 190 nm-400 nm och delas in i tre band UV-A, UV-B samt UV-C. De två banden UV-A och UV-B är inte lämpliga för bakteriebekämpning eller att eliminera svävalger.

 

Några av de faktorer som påverkar effektiviteten av UV-C ljus är:

Storleken på organismen. Storleken står i direkt proportion till hur mycket UV-C som krävs.

UV-C enhetens Watt styrka. Styrkan på enheten påverkar hur snabbt vattnet kan passera.

Kontakttiden organismen utsätts för UV-C ljuset.

Temperatur och kvalité på kvartsglaset. UV-C enheter fungerar bäst när temperaturen i enheten är ca 40-45 C vilket om det är ett bra UV-C tagits hänsyn till vid konstruktionen av kvartsglasets kammare. För maximal funktion måste UV-C röret bytas efter ca 8000 timmar. I praktiken 1 ggr/år i Sverige. Du bör då också byta O-ringar till kvartsröret samt rengöra röret med ett milt avkalkningsmedel.

 

Så här stora doser UV-C dödar mikroorganismer:

Ett 30 W UV-C med ett flöde av ca 4500 l/tim ger ca 15000 nm sek/cm2.

Virus                    15000

Svävalger             30000

Svampbakterier    45000

 

För att öka exponeringstiden måste flödet förbi UV-C röret minskas, eller låta vattnet passera flera gånger.

UV-C ljuset är bara effektivt några cm från UV röret, det är därför viktigt att vattnet passerar så nära UV källan som möjligt. Vattnets klarhet påverkar också effektiviteten väsentligt. UV-C enheten bör anslutas efter filtret så småpartiklar filtreras bort innan de passerar UV-C enheten.

 

Varför skall du välja en UV-C enhet från Pondteam?

Enkelhet, våra UV-C enheter består bara av tre delar, enkelt att montera, lätt att rengöra, lite som kan gå fel och en barnlek att underhålla. Inga verktyg behövs, möjligen ett mynt för att lirka ut kvartsglaset. Inga metallskruvar som rostar. Bara enkelt helt enkelt. Enkelt att se att lampan fungerar.

Stort urval från små enheter till högfrekvens UV-C upp till 140 m3 vatten

Prisvärdare UV-C finns inte

Vi lämnar vår unika klarvattengaranti i kombination med Biofilter

Finns i olika storlekar.

Vi har några olika UV-C enheter. Nedan kan ni läsa lite om en av våra modeller.

 

PondFriend UV-C enhet

Våra ”PondFriend UV-C enheter” levereras med den nya PL-S lampan. Våra UV lampor har kvartsglas även i lampan.

Levereras fullt kompletta med kabel och rejäla anslutningar.

Enheten har en by-pas anslutning för att alltid få optimalt genomflöde.

UV-C Pro är en UV-C enhet avsett för proffessionellt bruk. Den är gjord i rostfritt stål.

Länkar till de olika UV-C modellerna: Pondteams UV-C enheter