Hem » Vattenpreparat » Balanserande » Oxy Stabil 250 g

Oxy Stabil 250 g

Artikelnr: 70221 Kategorier: ,

Beskrivning

Räcker till 5000 liter vatten.

Oxy Stabil verkar på två sätt i dammen för att gynna växterna och fiskarna:

A. Lossar sediment, beläggningar och partiklar, vilka flyter upp till ytan och kan håvas upp eller hamna i ett filter.

B. Tillför extra syre till dammens naturliga nedbrytningsbakterier så de blir extra effektiva och kan bidra till bra vattenkvalité.

 

 

OBSERVERA

Alla vattenpreparat är testade och tillverkade med största omsorg och har en beprövad effekt. Då alla trädgårdsdammar är olika, och sekundära effekter möjliga, påtar sig Pondteam inget ansvar för skador i de fallen. Det kan t.ex. gälla döda fiskar eller växter. Alla vattenpreparat ändrar på ett eller annat sätt förhållande i dammen (det är också meningen). Då det är omöjligt att i varje enskilt fall garantera att inget negativt uppstår som följdeffekt, eller indirekt, kan vi inte ta ansvar för de enskilda fallen. Det här gäller speciellt medel mot alger då effekten när alger dör kan påverka vattnet. Vi tar däremot tacksamt emot synpunkter både positiva och negativa för att förbättra medlen i vårt sortiment.

 

Med hjälp av vår interaktiva guide hittar du lätt rätt preparat och dosering. Klicka på bilden så kommer du direkt dit

Så här använder du Oxy Stabil

Det är ett pulver som är effektivast om du strör det direkt på beläggningar på t.ex. stenar/kanten i dammen. Medlet börjar oxiderar beläggningen inom några timmar. Viktigt att håva upp den beläggning som lossnar från underlaget. I annat fall kan den försämra vattenkvalitén.

 

Dosering:

1 doseringsmått (10 gr) per 200 liter vatten.

 

Fakta:

Medlet kan doseras två ggr på en 14 dagars period, men ska sedan inte användas inom en månad. Vi kraftiga beläggningsproblem, rekommenderar vi att ni tillsätter Koi Stabil efter någon dag för att återställa vattenvärdena.

Oxy Stabil är ofarligt för dammens fiskar, växter och andra djur. Vi vill dock varna för att beläggningar och mkt partiklar i vattnet, ibland också indikerar dålig vattenkvalité. Därför viktigt att testa vattnet med t.ex. Multitestset mätstickor innan tillsättande av t.ex. Oxy Stabil. Då vattenvärdena kan förändras snabbt med Oxy Stabil, kan redan det påverka redan sjuka eller försvagade dammfiskar negativt. I de fallen att vattenvärdena är väldigt dåliga kan det finnas behov att t.ex. först byta vatten i dammen i omgångar i form av delvattenbyten.